VS pleit voor standaarden rond Artificial Intelligence: NEN start consultatieronde

ANSI, het normalisatie-instituut in de VS, wil standaarden ontwikkelen voor Artificial Intelligence. Het instituut heeft twee voorstellen gedaan bij ISO en IEC.

NEN is in Nederland een consultatie gestart naar de wenselijkheid van deze standaarden. Deze consultatie loopt tot 29 september 2017.

 

Machine Learning

Hoewel Artificial Intelligence zeker niet nieuw is, staat het op dit moment volop in de belangstelling. De toegenomen rekenkracht van computers zorgt voor de opkomst van Machine Learning.

Deze tak van kunstmatige intelligentie is gebouwd op patroonherkenning. Het heeft de mogelijkheid om zelfstandig kennis op te bouwen.

Machine Learning kent steeds meer praktische toepassingen in verschillende sectoren en industriële processen. Daarmee wordt deze tak van Artificial Intelligence beschouwd als een van de pijlers van de vierde industriële revolutie.

 

Amerikaanse voorstellen

  • Artificial Intelligence Concepts and Terminology Gestandaardiseerde concepten en terminologie voor een beter begrip en bredere acceptatie van de technologie.
  • Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML) Het raamwerk richt zich op praktische afstemmingsproblemen bij gebruik van Machine Learning in AI systemen. Het gaat in op maatschappelijke zorgen die er spelen ten aanzien van AI.

NEN vraagt Nederlandse belanghebbenden hun mening te geven over de voorstellen. Op basis van de marktconsultatie zal NEN, namens Nederland, een stem uitbrengen ten aanzien van de Amerikaanse voorstellen. Deze consultatie loopt tot 29 september 2017.

 

X