Open Cloud Foundation: cloudgebruikers, help mee aan Europese gedragscode IaaS

hybride cloud

De Open Cloud Foundation roept alle betrokkenen op om te helpen met een een Europese gedragscode voor IaaS providers. Dat staat in een oproep die de organisatie eind vorige week verspreidde.

De eerste resultaten van de openbare raadpleging zullen op 4 juli in Parijs worden gepresenteerd. Dis is de eerste vergadering buiten Brussel van de DSM Cloud Stakeholder Group van de Europese Commissie. De deadline voor het indienen van voorstellen ligt dan ook op 2 juli 2018 om uiterlijk 11:00 . Daarna worden geen voorstellen meer in behandeling genomen.

 

Vooruitlopen

De Foundation wil vooruitlopen op de verordening van de Europese Commissie voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden data. De SWIPO IAAS (Infrastructure as a Service) werkgroep van de Open Cloud Foundation il via deze openbare raadpleging voor cloudgebruikers en -aanbieders helpen bij het informeren en vormgeven van de gedragscode.

Het raamwerk staat al wel. De verder invulling moet op deze manier tot stand komen. Het moet zorgen voor de garantie op de effectieve toepassing van de vrije stroom van niet-persoonsgebonden data in Europa. In de code zijn

Cloudgebruikers en toonaangevende bedrijven in de cloudinfrastructuursector moeten volgens de foundation samenwerken om regels, benaderingen en vereisten te definieren die dienstverleners moeten overeenkomen en naleven.

 

Vendor lock-in vermijden

“Het is belangrijk voor verantwoordelijke cloudaanbieders om te anticiperen op de regelgeving, vandaar deze consultatie over het eerste concept van een gedragscode”. Dat zegt Alban Schmutz. Hij is mede-voorzitter van de IAAS-werkgroep van SWIPO.  voorzitter van CISPE en VP Strategic Development & Public Affairs van de Franse service provider OVH. “Vermijden van vendor lock-in is van cruciaal belang om een gestage groei van de cloudmarkt mogelijk te maken. Zo lever je de beste diensten voor klanten.”

“Onze leden maken steeds meer gebruik van cloud infrastructuurdiensten”, voegt Freddy Van den Wyngaert toe, medevoorzitter van de SWIPO IAAS-werkgroep en secretaris-generaal van EuroCIO. “Het is essentieel over duidelijke regels te beschikken. Die zullen ons helpen bij de selectie van aanbieders en bij het versnellen van het vrije verkeer van data in Europa”.

Stakeholders

Simon Besteman, directeur van de Nederlandse branchevereniging van hosters en cloudaanbieders ISPConnect, is één van de oprichters van de Open Cloud Foundation en deelnemer aan de IAAS werkgroep. “Interoperabiliteit is belangrijk voor het open karakter van de cloud. Om verder te groeien moeten we gebruikers de gelegenheid geven om hun cloudactiviteiten onder meerdere providers onder te brengen. Daarnaast moeten we on-site en cloud makkelijk kunnen mengen en eenvoudig kunnen overstappen. Het is door dit soort stakeholder-participatie en overleg met de regulerende instanties dat we als sector kunnen zorgen dat we de juiste stappen nemen.”

 

Voortouw

 

Aanleiding voor dit hele proces is artikel 6 van de verordening. Deze gaat over het vrije verkeer van niet-persoonsgegevens. Ger werd op 13 september 2017 door de Europese Commissie voorgesteld en in december 2017 door de lidstaten goedgekeurd. Dit artikel vraagt om een zelfreguleringsproces.

De ECj verwacht dat de sector het voortouw neemt bij de ontwikkeling van een gedragscode voor de tenuitvoerlegging van de verordening. Om dit probleem aan te pakken is de SWIPO-werkgroep (Switching & Porting) opgericht. Hij draait onder de paraplu van de Cloud Digital Single Market-werkgroep van de Europese Commissie (EC DSM Cloud Stakeholder Group).

Vanaf 17 april 2018 zijn de subgroepen Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) gestart. Het ontwikkelen van een gedragscode, vooruitlopend op de komende regelgeving, is de kerntaak.

De medevoorzitters van SWIPO IAAS zijn Alban Schmutz (CISPE, OVH) en Freddy Van den Wyngaert (EuroCIO) en vertegenwoordigen de belangen van zowel cloudaanbieders als gebruikers. De gedragscode, die nu voor feedback is gepubliceerd, is door de Core Drafting Group opgesteld. Nu moet het een evenwichtig aantal gebruikers/aanbieders, een goede geografische spreiding, verschillende bedrijfsgroottes en een verscheidenheid aan sectoren (bv. wetgeving, productie, architectuur) vertegenwoordigen.

Zodra de openbare raadpleging is afgerond, zal de SWIPO IAAS Core Drafting Group op 4 juli in Parijs resultaten presenteren aan de gehele SWIPO IAAS-werkgroep. daarbij bespreken ze verdere kwesties die in de tekst moeten worden geïntegreerd.

Dankzij de inbreng van belanghebbenden en deskundigen kan de code na deze vergadering worden geactualiseerd. Expertgroepen van SWIPO IAAS kunnen de gedragscode vervolgens met gewone meerderheid van stemmen aannemen, tenzij een derde van de vertegenwoordigers van de gebruikers of van de aanbieders hiertegen bezwaar maakt.

Gerelateerde berichten...

X