Oprichting informatiepunt quantumtechnologie noodzakelijk

kwantumcomputerchip flip-flop-qubits

Er moet een nieuw nationaal informatiepunt quantumtechnologie komen. Volgens de quantumexperts is een nationaal informatiepunt noodzakelijk om organisaties en de samenleving voor te bereiden op deze technologie.

Inmiddels is er al een platform opgericht. Dit bestaat uit ECP, platform voor InformatieSamenleving en TNO. Verder ook het platform Quantumtechnologie voor overheid, bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partijen.

 

Geheimen op straat

Het nieuwe platform publiceert meteen ook het essay ‘Verkenning quantumtechnologie – aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie’. Dit vormt de basis voor een bredere community waarmee ECP de volgende jaren partijen wil verbinden. Belangrijkste doel is kennisuitwisseling en debat rond quantumtechnologie.

De experts leggen in de notitie in begrijpelijke taal uit wat de technologie inhoudt. Verder geven zij een aantal adviezen aan overheid en bedrijfsleven. Een urgent advies richt zich op digitale informatiebeveiliging, omdat quantumcryptografie op het punt van doorbreken staat. In dat licht is de huidige digitale beveiliging niet voldoende.

 

Brute rekenkracht

Volgens de schrijvers zijn de huidige beveiligingstechnieken door een quantumcomputer makkelijk te kraken. De brute rekenkracht van deze apparaten maakt geheimen in zeer korte tijd voor iedereen toegankelijk. “Digitale bestanden die nu versleuteld liggen opgeslagen, zijn op termijn te openen. Beveiligingstechnieken die nu veilig worden geacht, moeten worden aangepast. Er is nog tijd, maar de veranderingstrajecten zijn lang. Je wilt straks echt niet te laat zijn en al je geheimen op straat hebben liggen”, zegt Oscar Koeroo, Chief Information Security (CISO) van het team Strategy & Policy, KPN. Daarom roept de werkgroep van quantumexperts alle partijen op om nu al de impact van quantumtechnologie op hun digitale beveiliging in kaart te brengen en maatregelen te nemen.

“Deze technologie is baanbrekend en heeft een gigantische impact op de samenleving”, vertelt Daniël Frijters, voorzitter ECP-platform Quantumtechnologie. “Nederland staat internationaal aan de top als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar quantumtechnologie. De Nationale Agenda Quantumtechnologie die eind september is gepresenteerd versterkt dat nog verder. Deze wetenschappelijke informatie moet op een begrijpelijke manier haar weg vinden naar bedrijven en organisaties, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. Dit is belangrijk, omdat de komende jaren steeds nieuwe ontdekkingen gedaan zullen worden. Maran van Heesch, TNO: “We weten steeds meer over de toepassingen van quantumtechnologie en de komende jaren zullen er veel nu nog onvoorziene mogelijkheden bij komen.”

 

Proeftuin

Door de sterke wetenschappelijke positie heeft Nederland het volgens Frijters in zich om de quantumproeftuin van de wereld te worden. QuTech is zo’n Nederlands topwetenschappelijk instituut, opgericht door TU Delft en TNO.

“Quantumtechnologie is wereldwijd in opkomst en zal grote impact hebben op diverse sectoren. Daarom is het belangrijk dat Nederlandse bedrijven nu zorgen dat ze ‘quantum ready‘ worden”, zegt Freeke Heijman van QuTech en speciaal adviseur quantumtechnologie van de minister van Economische Zaken en Klimaat. “Het is nu al zaak ervaring op te doen met de technologie, kansen te ontdekken voor de eigen business en deel te nemen aan onderzoek. Dan ben je er op tijd bij en heb je mogelijk voorsprong op internationale concurrenten.”

Gerelateerde berichten...

X