Overheid vraagt vaker om gebruikersgegevens Facebook

Facebook kreeg in laatste zes maanden van 2019 vaker verzoeken om gebruikersgegevens in te zien dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de laatste editie van het transparantierapport van de techreus.

Volgens Facebook is het nog steeds zo dat ze elk verzoek zorgvuldig afwegen. Dit gebeurt zowel wat betreft hun eigen beleid als dat van de vragende partijen. Ook de juridische aspecten worden voor de techreus eerst bekeken voordat aan het verzoek gehoor wordt gegeven. Zo gtaan ze niet in op vage en onvolledige verzoeken.

Vorig jaar ging het om 793 verzoeken. In tachtig procent van de gevallen ging het netwerk akkoord en werd de informatie vrijgegeven. Het gaat daarbij vooral om namen,datum van aanmelding bij Facebook en of de betreffende gebruiker actief is en hoe lang. Soms gaat het ook om de afgifte van IP-adressen of inhoud van het account.

Opvallend is dat zeker 100 van de in totaal 793 verzoeken zogeheten noodverzoeken betrof. Hierbij vindt dan geen wettelijke procedure vooraf plaats. Dat gebeurt in gevallen dat er sprake is, of dreigt te zijn van bijvoorbeeld fysiek gevaar. De rest van de overheidsverzoeken ging wel via de reguliere procedure. In dat geval moet de vragende overheid eerst een bevelschrift krijgen en indienen om de data te kunnen krijgen.

Sinds 2017 steeg het aantal opgevraagde gegevens gestaag. Zo dienden de autoriteiten in de eerste helft van 2017 804 verzoeken in om data bij Facebook. Tot in de tweede helft van het jaar erop daalde dit tot 513. Daarna ging het aantal verzoeken weer stijgen.

Deze trend volgt die in de rest van de wereld. Zo lagen er in 2019 over het hele jaar gemeten 69.000 dataverzoeken aan Facebook. Een jaar eerder was dat nog 214.000.

 

Criminelen

Overheden willen met het opvragen van de gebruikersgegevens vooral zware criminelen opsporen, zo blijkt uit het rapport. Een groot deel van de informatie is dan ook bedoeld om te gebruiken in allerlei strafzaken.

Bij overheden gaat het vooral om een wettelijke procedure die wordt gebruikt om de verzoeken tot inzien van gebruikersgegevens in te dienen. Het gaat om zeker 90,5 procent van de gevallen. De overheid in kwestie had bijvoorbeeld in het overgrote deel van de gevallen een officieel bevelschrift. Slechts 9,5 procent van de data werd opgevraagd met een noodprocedure. Hiervoor wordt geen bevelschrift gebruikt.

Gerelateerde berichten...

X