Overheidscampagne moet fysieke overbelasting tegengaan

testen

Thuiswerkers ervaren duidelijk meer fysieke overbelasting. Er is dus meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. Staatssecretaris Bas van ’t Wout start daarom de TOP-campagne.

Van ’t Wout trapt de campagne af in het (digitale) gezelschap van arboprofessionals, experts, brancheorganisaties en werkgevers en werknemers uit sectoren waar lichamelijke overbelasting veel voorkomt.

CNV

De campagne staat niet op zich. Ook vakbond CNV becijferde al dat van de thuiswerkers 41% vaker last heeft van fysieke overbelasting en klachten. Het gaat bijvoorbeeld om last van schouders, nek, rug of arm sinds zij thuiswerken door de coronacrisis.

Van deze mensen beschikt 44% niet over een Arbo-verantwoorde werkplek. 35% weet niet of ze een goede houding aannemen tijdens het werk. Bijna 1 op de 10 gaat vaker naar de fysiotherapeut sinds ze thuiswerken. Het CNV pleit voor een fitpakket met vergoeding voor fysiotherapeut of sportcoach

Technische maatregelen

De overheidscampagne zet in op de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting. Daarbij wordt gestart met technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen.

Eerst zijn bij de aanpak de organisatorische maatregelen aan de beurt, zoals meer afwisseling in het werk. Samen met de werknemer wordt gekeken naar verbetering van zijn of haar fysieke werkhouding. De campagne is onderdeel van een EU-brede campagne over lichamelijke belasting op het werk.

Verzuimdagen

Overheidsonderzoek becijferde dat deze klachten jaarlijks leiden tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro. Dit staat nog los van de zorgkosten.

Naast voorlichtingsactiviteiten krijgen werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting. Daarna worden ze doorverwezen naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X