Pilot met ‘slimme’ gehandicaptenparkeerplaats in Den Bosch

rolstoelsymbool tegel op straat

Welke gehandicaptenparkeerplaats nog beschikbaar zijn,kun je binnenkort zien in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het komende half jaar testen 50 bestuurders hoe dat werk met een app op de telefoon.

De deelnemers hebben allemaal een gehandicaptenparkeerkaart, met name in de Bossche binnenstad en spoorzone. De gemeente, Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch en provider Spotten werken gezamenlijk aan de pilot.

 

Dat werkt zo:

Elk openbare gehandicaptenparkeerplaats (met uitzondering van parkeergarages) in de Bossche binnenstad en spoorzone krijgen een sensor. Dat zijn er in totaal 76. Die meet de beschikbaarheid van een parkeerplaats.

Pilotdeelnemers zien deze ‘realtime’ in een app op hun telefoon of ander mobiel apparaat. Met de telefoon in een houder kunnen zij zich vervolgens naar de vrije gehandicaptenparkeerplaats laten navigeren. Is een parkeerplek in de tussentijd bezet, dan wordt de bestuurder automatisch doorgeleid.

 

Bereikbaar en toegankelijk

Wethouder Kâhya: “Door slim gebruik van data en nieuwe technieken vergroten we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ’s-Hertogenbosch voor mensen met een beperking. We voorkomen onnodig zoeken en een grotere loopafstand. Zo maken we het voor hen laagdrempeliger om mee te doen in de samenleving.”

De verzamelde data geeft ons als gemeente ook inzicht in de bezettingsgraad van parkeerplaatsen. Hiermee kunnen we in de toekomst rekening houden in ons beleid. Privacy blijft gewaarborgd: welke auto op een parkeerplaats staat, wordt niet gemeten.

 

Ambities

De pilot brengt twee kernwaarden van gemeente ’s-Hertogenbosch samen: onze ambities als inclusieve gemeente en datastad. Daaraan werken we met verschillende partijen. Waar Spotten de sensoren installeert en de app ontwikkelt, werkt ook Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch mee aan de pilot.

Zij leveren belangrijke feedback tijdens de gehele pilotperiode. De proef is daarnaast gekoppeld aan het Internet of Things (IoT) Stadslab. Daar experimenteren we samen met onderwijsinstellingen met nieuwe technologie in de buitenruimte.

 

Aanmelden deelnemers

Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart die regelmatig parkeren in de Bossche binnenstad of spoorzone kunnen zichzelf aanmelden voor de pilot. Dat kan via iotstadslab@s-hertogenbosch.nl.

U hebt dan een smartphone nodig. We zullen de komende periode ook steekproefsgewijs pilotdeelnemers uitnodigen per brief. In verband met de verwerking van data en feedback is nu plaats voor 50 deelnemers.
Toekomst

De pilot duurt een half jaar. Daarna wordt beoordeeld of deze nieuwe service de gewenste toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep. De proef kan dan worden voortgezet en mogelijk uitgebreid.

 

Minder parkeerplaatsen

De opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s kan zorgen voor minder behoefte aan parkeerplaatsen en dat levert een hoop ruimte op. Op die vrijkomende vierkante meters passen 45.000 nieuwbouwwoningen en 12 miljoen bomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte.

De landelijke data-analyse laat zien dat de groei van smart mobility de parkeerbehoefte in Nederland met zo’n 38% kan verminderen. Het begint al bij gedeelde auto’s die efficiënter worden gebruikt dan privé auto’s. Er zijn daardoor minder voertuigen nodig om in dezelfde behoefte te voorzien.

Gerelateerde berichten...

X