Pilot SVB brengt ouderen met recht op inkomensaanvulling in beeld

ouderen ouder stel wandelt buiten

De SVB (sociale verzekeringsbank) gaat via een pilot ouderen die daar recht op hebben automatisch inkomensaanvulling geven. Voor de Algemene Oudersdomswet (AOW) doet de SVB dit al. Deze proef geldt voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) en loopt via veilige gegevensuitwisseling met het UWV.

Naar verwachting komt er deze zomer een tijdelijke regeling. In september gaat het project echt van start. De SVB vindt het daarbij wel belangrijk dat burgers ook zekerheid hebben dat de instellingen zorgvuldig met hun gegevens omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens zal daarom een beoordeling doen van het project.

Naar verwachting is het project in het voorjaar van 2023 klaar en volgt de evaluatie. Met de uitkomsten zetten de instellingen dan de vervolgstappen.

Kwetsbare ouderen

Veel financieel kwetsbare ouderen in Nederland weten vaak niet dat zij recht hebben op een aanvullende inkomensvoorziening. Met dit project willen de instelling proberen om ouderen die aanspraak kunnen maken op een aanvulling op hun AOW te identificeren en proactief te benaderen.

De AIO is een regeling die als doel heeft om het inkomen van burgers met een AOW aan te vullen tot het bestaansminimum. Ondanks gerichte voorlichting en andere inspanningen ziet de SVB nieuwe kansen om het niet-gebruik van de AIO verder tegen te gaan. Daarom pleit de SVB al langer voor de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met het UWV om zicht te krijgen op burgers die in aanmerking komen voor een AIO.

Dit pleidooi komt ook terug in het recente rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman. Eén van de aanbevelingen daarin is om alle beschikbare data te benutten en gegevens onderling uit te wisselen. Deze aanbeveling sluit aan bij een eerdere oproep van de Algemene Rekenkamer aan beleidsmakers om te kijken hoe je belemmeringen voor een doeltreffender aanpak bij de aanvullende regelingen kunt wegnemen. Bijvoorbeeld door het koppelen van gegevens.

Multi Party Computation

Als onderdeel van het project zal via zogenaamde Multi Party Computation, een innovatieve techniek waarmee data versleuteld worden, de gegevens van de SVB en het UWV worden gecombineerd. De SVB levert hierbij het burgerservicenummer van de AOW-gerechtigden en hun partner. Vervolgens krijgen ze alleen te horen welke personen beneden de bijstandsnorm zitten. De SVB ziet dus niet het daadwerkelijke inkomen en het UWV ziet niet de samenstelling van het huishouden. De instellingen krijgen dus niet meer te weten over de desbetreffende persoon dan dat ze al weten. Op basis van de resultaten zullen 1000 potentiële AIO-gerechtigden geselecteerd en vervolgens benaderd worden door de SVB.

Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVB: ‘In Nederland heeft iedereen recht op bestaanszekerheid. Veel ouderen ontvangen echter geen volledige AOW en kunnen ook niet rekenen op andere inkomsten. Hierdoor zijn ze zeer kwetsbaar en moeten ze op hun oude dag alles op alles zetten om maandelijks rond te komen. Het bereiken en helpen van deze groep is voor ons een topprioriteit. Met deze proef zetten we verdere stappen om te zorgen dat deze burgers krijgen waar ze recht op hebben.’

Lees ook:
  • Van wie is al die data?
  • Experis lanceert eigen Academy: jumpstart voor jouw IT-carrière

Gerelateerde berichten...