Plasterk stopt te dure modernisering Bevolkingsregister

Er komt voorlopig geen modernisering van het Bevolkingsregister, ofwel de Basisregistratie Personen (BRP). Dat zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken tegen de Tweede Kamer. Volgens de minister wordt het project veel te duur en vergt veel teveel tijd. Het besluit kwam mede tot stand op advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT).

Eerder zei de minister nog tegen de Kamer dat hij een periode van bezinning wilde. Nu blijkt dus dat hij helemaal de stekker uit het moderniseringsproject wil trekken. Hij gaat dan ook in gesprek met de medeverantwoordelijke gemeentebesturen.

 

Het moderniseringsproject van het Bevolkingsregister is al vanaf de millenniumwisseling aan de gang. Al die tijd zijn de uitkomsten onbevredigend. Volgens deskundigen zou het hele project nog veel meer kosten als het toch was doorgegaan.

 

Druppel

De druppel die de emmer deed overlopen was een nieuw aangekondigde vertraging van 15 maanden en extra kosten van 17 miljoen euro. Het BIT gaat echter uit van een vertraging van 33 maanden en resterende kosten om het BRP-systeem af te maken van 50 miljoen euro. Het BIT vraagt zich af of de risico’s en kosten van de invoering van het BRP-systeem opwegen tegen de verwachte voordelen. De gezamenlijke opdrachtgevers – het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en afnemers zoals Belastingdienst, UWV en DUO delen de conclusie inmiddels.

Een drietal onafhankelijke deskundigen zullen nu bekijken of het delen van persoonslijsten via de GBA Verstrekkingen (GBA-V) doorontwikkeld kan worden om hetzelfde doel te bereiken. De uitkomsten zullen naar verwachting in januari 2018 beschikbaar zijn.

 

Toekomst

De minister sluit op voorhand geen enkele mogelijke uitkomst over de toekomst van de operatie uit. Tot die tijd worden alleen “no-regret” werkzaamheden verricht. Dit betekent dat alleen werkzaamheden worden voortgezet die van nut zijn ongeacht de uitkomst van de bezinning. Uiteraard is de continuïteit van de Basisregistratie Personen niet in het geding. De bestaande GBA-systemen waarborgen dat.

De bedoeling was één systeem te maken waarbij wijzigingen in persoonsgegevens (zoals naam of verblijfplaats) direct verwerkt worden en 24/7 online beschikbaar zijn.

 

 

Gerelateerde berichten...

X