Politie onderzoekt haalbaarheid oplossing C2000-problemen

politie

De politie heeft meer tijd nodig om de consequenties van de eis van de Arbeidsinspectie te onderzoeken rond de C2000-problemen en de oplossingen daarvoor. Eerder gaf de politie haar zienswijze al aan de Arbeidsinspectie.

Nu de eis van de inspectie onveranderd is en definitief is, heeft de politie extra tijd nodig om te bezien wat daarvan de consequenties zijn. Daarom maakt de politie ook bezwaar tegen de eis. De korpsleiding zal de eenheden actief betrekken bij de nog te treffen maatregelen.

De Arbeidsinspectie eist dat de korpsleiding de problemen met het C2000-communicatienetwerk voor 8 juni 2024 oplost. Op dit moment kan de politie echter nog niet overzien of de gestelde termijn van de Arbeidsinspectie haalbaar is.

De bezwaarprocedure dient er onder andere voor om dat te onderzoeken. Daarmee voorkomt de politie bovendien dat nieuwe handhavingsacties volgen als zij de maatregelen niet (tijdig) of naar behoren treft.

Verbeterplan

Henk Geveke, bij de korpsleiding verantwoordelijk voor C2000: ‘Bezwaar tegen de aanwijzing van de Arbeidsinspectie betekent niet dat we in de tussentijd op onze handen gaan zitten, integendeel. We werken keihard aan de uitvoering van het technische verbeterplan van het ministerie van JenV, die eigenaar van het systeem is. Ook werken we aan het verbeteren van de instructie en opleiding van onze medewerkers. Dit alles gebeurt met extra inzet en urgentie. Die inspanningen gaan zeker leiden tot verbeteringen. Alleen moeten we wel goed bekijken wat daarbij haalbaar is. Het instellen van bezwaar geeft ons die ruimte.’

Veilig werken is en blijft belangrijk bij de politie, óók als het gaat om goed werkende communicatievoorzieningen in kritieke situaties. De korpsleiding is dan ook samen met de bonden, Landelijke Meldkamer Samenwerking en het ministerie van Justitie en Veiligheid structureel in overleg om de kwaliteit en het functioneren van onder meer het C2000-netwerk te verbeteren.

Ook de instructie en opleiding, en wat er concreet in de organisatie zelf moet gebeuren gaat onder de loep, ook buiten de eisen van de Arbeidsinspectie.

Medewerkers betrekken

De korpsleiding betrekt alle eenheden bij de noodzakelijke verbeteringen van de communicatievoorzieningen. Geveke heeft onlangs met een aantal politiechefs gesproken over het op korte termijn organiseren van bijeenkomsten met medewerkers.

Het nieuwe systeem dat C2000 op termijn moet vervangen heet NOOVA (Nieuwe Openbare Orde en Veiligheid Architectuur). De voortgang van de ontwikkeling, aanschaf en introductie hiervan, loopt minder voortvarend dan gehoopt. Het Adviescollege ICT-toetsing adviseerde onlangs om te stoppen met NOOVA in de huidige opzet. De politie herkent de bevindingen van het adviescollege. Dit ondersteunt ook het plan van aanpak om te blijven investeren in het huidige systeem C2000.

De minister van J&V is eigenaar van zowel NOOVA als C2000. Voor het ministerie, als stelselverantwoordelijke en voor de betrokken partners is het geen optie om te stoppen met het vernieuwingstraject. Er wordt wel een pas op de plaats gemaakt.

Plan van aanpak

De minister van JenV heeft de Tweede Kamer laten weten te blijven werken aan de vervanging, vernieuwing en verbetering van de missiekritische communicatie. Een nieuwe kwartiermaker Toekomstbestendige Missiekritische Systemen (TMS) die vanaf 1 december start, zal samen met alle partners een plan van aanpak opstellen.

De focus komt daarbij te liggen op een uitwerking van de overgang van C2000 naar de nieuwe voorziening. Totdat het nieuwe missiekritische communicatiesysteem er is, moet het huidige C2000-systeem zo optimaal mogelijk blijven werken. Het ministerie onderneemt samen met de LMS (beheerder van C2000) en de overige partners acties om C2000 te verbeteren zolang dit nodig is.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...