Rekenkamer onderzoekt gebruik algoritmes Rijksoverheid

algoritmen big data Veel gezichten met aanwijzers

De Algemene Rekenkamer gaat gebruik van algoritmes door de rijksoverheid onderzoeken. Naast in kaart brengen gaat de Rekenkamer ook toetsen. Dit is het eerste onderzoek naar algoritmes waarin het maatschappelijke effect centraal staat.

De Rekenkamer stelt dat een scherper inzicht in welke typen algoritmes de overheid toepast belangrijk is. Verder wordt ook bekeken voor welke activiteiten de overheid ze gebruikt en wat hun impact is op de maatschappij. Op welke manier je dit het beste kunt toetsen is ook onderwerp van onderzoek.

Het onderzoek moet een beeld opleveren van hoe algoritmes bij de rijksoverheid in de praktijk functioneren en welke verbeteringen mogelijk zijn. En dat is nodig want de overheid gebruikt steeds vaker algoritmes in haar IT-systemen. Ze verwacht daarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid in de dienstverlening te kunnen verhogen. Dat zou beter gaan dan met traditionele IT-toepassingen.

Ook spelen algoritmes steeds vaker een rol bij geautomatiseerde besluitvorming die burgers en bedrijven raakt. Daarbij zijn er zorgen over onderwerpen zoals discriminatie, privacy, transparantie en navolgbaarheid.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

  • Bij welke activiteiten en processen worden welke soorten algoritmes toegepast en de daaraan verbonden organisaties
  • Wat zijn de effecten en risico’s?
  • Hoe is de besturing / governance en kwaliteitsbeheersing van algoritmes bij de rijksoverheid en de daaraan verbonden organisaties vormgegeven?
  • In hoeverre worden de risico’s van een aantal te selecteren algoritmes beheerst, gelegd langs de meetlat van een toetsingskader?

Onderwerp van onderzoek is een aantal algoritmes die bij de Rijksoverheid in gebruik zijn en die impact hebben op burgers en bedrijven.

Gerelateerde berichten...

X