Project met restwarmte datacenters Hornmeer live

datecenter restwarmte ams-ix

In Aalsmeer namen vier partijen het initiatief voor gebruik van restwarmte. De zogeheten warmte-/koude-uitwisseling. Hierbij levert NLDC Datacenters restwarmte aan Integraal Kindcentrum Triade, Sportcentrum De Waterlelie en aan Fertiplant, exporteur van potplanten. In ruil voor de warmte ontvangt het datacenter koud water om zijn datazalen te koelen. De ring wordt in het najaar daadwerkelijk in bedrijf genomen.

De gemeente Aalsmeer is aanjager en facilitator van dit restwarmte project. Zij benaderde diverse partijen voor samenwerking. IKC Triade en Sportcentrum De Waterlelie waren al snel geïnteresseerd. Net als NLDC Datacenters, die 4 jaar geleden ook gelijk aansloot.

Vervolgens haakte ook potplantenexporteur Fertiplant aan. Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een erkenning van deze unieke duurzame en innovatieve samenwerking.

 

Alternatieve energiebronnen must

Wethouder Wilma Alink van Aalsmeer is erg blij met deze samenwerking. “De gemeente Aalsmeer heeft de ambitie om in 2040 fossiel onafhankelijk te zijn. Dat betekent dat we van het aardgas afgaan. Hiervoor moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen en naar partijen die dat gezamenlijk mogelijk maken. Met Energy Hub Aalsmeer zetten we de eerste stap.”

De daadwerkelijke uitwisseling tussen het datacenter, het sportcentrum en IKC Triade start naar verwachting begin september. En de uitwisseling tussen het datacenter en Fertiplant in het najaar.

De gemeente steunt het project omdat het bijdraagt aan haar duurzaamheidsambities. Ze neemt echter zelf geen restwarmte af omdat ze geen gebouwen heeft in de directe omgeving. Het project is uniek, omdat er geen opslagbuffer is opgenomen tussen de deelnemers. 24/7 wordt er direct warmte en koude uitgewisseld tussen de deelnemers. Naast het slim inzetten van energie, is de samenwerking tussen de gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijzonder.

 

Warmte versus kou

Voor warmteleverancier NLDC is dit niet het eerste project waarbij warmte-/koude-uitwisseling plaatsvindt. De opgedane ervaring kon het datacenter dan ook goed toepassen. De uitwisseling werkt als volgt.

Het datacenter geeft warmte af aan een met water gevulde ringleiding. De andere drie partijen halen deze restwarmte (ca 22 °C) van die ring en verhogen deze warmte met warmtepompen nog iets tot een bruikbare temperatuur.

Het datacenter krijgt koud water van de andere drie partijen via de ring terug om het datacenter mee te koelen. Door deze slimme uitwisseling wordt veel aardgas en elektriciteit en daarmee CO₂-uitstoot bespaard. Vergelijkbaar met die van 74 woningen.

De partijen ervaren de onderlinge samenwerking als een succes. Jeroen Vollmuller, Vice President Operations & Projects van NLDC: “De neuzen staan dezelfde kant op. En dat is ook noodzakelijk. Want zonder gezamenlijke duurzaamheidsambitie kun je het schudden. Je moet bovendien vertrouwen hebben in elkaar want van iedereen is er een investering nodig in tijd en geld. Dat vertrouwen was en is er. Samen hebben we de benodigde hobbels genomen en hebben we toegewerkt naar realisatie. Mét een voor iedereen zo gunstig mogelijke terugverdientijd. Met de koude die we als NLDC terugkrijgen van de drie andere partijen kunnen we een substantieel deel van onze datazalen koelen. Op een duurzame manier. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

 

Forse CO₂-reductie

Om de uitwisseling mogelijk te maken onderging Sportcentrum De Waterlelie de nodige aanpassingen aan de verwarmingsinstallaties. Marten van Maastrigt van Sportcentrum De Waterlelie: “Zonder steun van de gemeente Aalsmeer was die realisatie niet gelukt. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Wij zijn de grootste warmteafnemer. Dat betekent dus ook dat we straks een forse CO₂-reductie realiseren.”

Fertiplant was op het moment van deelname net begonnen met nieuwbouw. Harry Loos en Rohald van Dijk, eigenaren van Fertiplant. “Wat dat betreft kwam dit initiatief op het juiste moment. En hoewel het natuurlijk een risico was, zijn we gelukkig toch in het project gestapt. De planten in onze kassen hebben voldoende warmte nodig om ze in optimale conditie te houden. Dat die warmte straks op een duurzame manier wordt geleverd, vinden we ontzettend belangrijk. Natuurlijk levert dit project ons op termijn een behoorlijke kostenbesparing op. Als commercieel bedrijf is dat voor ons natuurlijk ook een voordeel.”

 

Afronding

IKC Triade is bezig met afronding van de nieuwbouw van het pand waarin zowel onderwijs als opvang zal worden aangeboden. Monic van Diemen, directeur van Solidoe: “Wat is er dan mooier om ons nieuwe gebouw duurzaam te laten verwarmen? We zijn de kleinste afnemer, maar vinden dit enorm waardevol. We willen de wereld voor de volgende generaties goed achterlaten. Paul Bronstring van het College van Bestuur van Stichting JongLeren: Voor ons is er bovendien een educatief aspect. Wij willen de kinderen in ons centrum laten zien dat ook een restproduct op zinvolle wijze weer kan worden ingezet.”

 

Tweede Kamer

Dergelijke plannen vinden ook landelijk navolging. De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie aan om datacenter-restwarmte te laten meetellen als ‘hernieuwbare energie’. Deze zogenaamde BENG-motie werd ingediend door Matthijs Sienot van D66. Tot grote vreugde van onder andere de Dutch Datacenter Association.

Het voorstel komt naar aanleiding van een nieuwe analyse in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). DDA en Nederland ICT werkten mee aan de totstandkoming. In deze nieuwe analyse, uitgevoerd door Berenschot en IF Technology, werden 114 commerciële datacenters meegenomen.

 

Gerelateerde berichten...

X