Tweede Kamer erkent potentie datacenter restwarmte: BENG-motie neemt belangrijke drempel weg

Kaart Datacenter restwarmte

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om datacenter restwarmte te laten meetellen als ‘hernieuwbare energie’. Deze zogenaamde BENG-motie werd ingediend door  Matthijs Sienot van D66. Tot grote vreugde van onder andere de Dutch Datacenter Association.

Het voorstel komt naar aanleiding van een nieuwe analyse in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). DDA en Nederland ICT werkten mee aan de totstandkoming. In deze nieuwe analyse, uitgevoerd door Berenschot en IF Technology, werden 114 commerciële datacenters meegenomen.

 

Restwarmte

De restwarmte van deze datacenters kan leiden tot een totale potentiële CO2-reductie van 410 kton. Bij het inventariseren van het realistisch potentieel van restwarmte uit datacenters keken de onderzoekers naar vier sectoren.

  • bestaande woning- en utiliteitsbouw
  • nieuwbouw
  • glastuinbouw
  • zwembaden

Een aanzienlijk deel van de beschikbare datacenter restwarmte behoort tot het realistisch oftewel economisch rendabel potentieel. Dit omdat commerciële datacenters doorgaans in de buurt staan van de gebouwde omgeving. Dit beperkt de kosten van de warmtenet infrastructuur.

Gebruik van datacenter restwarmte kan de gebouwde omgeving helpen verduurzamen en de energietransitie versnellen. Eerder onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA) wijst uit dat het potentieel aan restwarmte van de gehele industrie kan leiden tot een CO2-reductie van 600 kiloton. Dit is 17,5% van de opgave van 3,4 mton van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. De nieuwe analyse bevestigt dit potentieel.

 

Positieve ontwikkelingen

Stijn Grove, Directeur van de DDA, voorziet dat datacenter restwarmte een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. “Het is belangrijk dat we de komende jaren inzetten op meer grootschalige pilots. Bestaande bottlenecks oplossen is daarbij cruciaal. We zien onder onder onze deelnemers grote bereidwilligheid om te participeren. Ook vanuit overheid en politiek wordt het initiatief breed gesteund.”

Grove stelt dat aanname van deze motie een enorm verschil kan maken. “Hiermee kunnen we de doelstellingen van de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)-normering realiseren,” aldus Grove.

 

Eerder onderzoek

Eerder onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA) naar het Nederlandse potentieel van datacenter restwarmte wees op een CO2-reductie van 600 kiloton. Dit is 17,5% van de opgave van 3,4 mton van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving.

 

Win-win

Digitalisering en energietransitie gaan hand in hand. Grove: “Het gebruik van restwarmte uit datacenters kan de energietransitie versnellen. De steeds verdergaande digitalisering zorgt voor een continue groei van de datacenter sector en dus het warmtepotentieel. Als één van de grootste datahubs ter wereld kan Nederland daarom ook internationaal een leidende rol op zich nemen”,  ziet Grove. “Datacenters voorzien inmiddels in een groot gedeelte van hun energiebehoefte met duurzame elektriciteit. Door gebruik van restwarmte wordt deze duurzame energie dan twee keer benut. En daarnaast kan het datacenter ook van de retourkoude uit de gebouwde omgeving profiteren.

Gerelateerde berichten...

X