‘Roeptoetergehalte’ gemeenten op sociale media nog te hoog

consumenten

Twee onderzoeken (van GemeenteBuzz in samenwerking met Socialmediameetlat.nl en SIM groep) over de online acties en aanwezigheid van gemeenten wijzen erop dat vrijwel allen grote stappen vooruit zetten. Vooral de informatie rond werk & inkomen is bij 80 procent in orde.Verder wordt de interactie met burgers via sociale media steeds groter, met Utrecht als koploper. Het onderzoek van Gemeentebuzz laat nog wel een te groot ‘roeptoetergehalte’ op sociale media zien, hoewel het aan de beterende hand is.

Inmiddels zijn vrijwel alle gemeenten aanwezig op sociale media. Op 13 (van de 403) gemeenten na, hebben ze allemaal een Twitteraccount en 75 procent maakt gebruik van Facebook. De gemeente Utrecht loopt wat betreft interactie met haar burgers voorop. Daar bestaat 85% van de contacten via sociale media reacties op tweets en berichten.

De snelheid van reageren op vragen via Twitter ligt op gemiddeld 24 uur. De beperkte activiteit in het weekend schroeft dit gemiddelde flink omhoog. De gemeente Goeree-Overvlakkee komt als snelste uit de bus, gevolgd door de eveneens Zeeuwse gemeente Veere. Veere was in 2013 de snelste.

Wat nog minder goed lukt is monitoring van en tijdige en adequate reactie op specifieke beleidsthema’s en vragen die niet direct aan de gemeenten gesteld zijn. Het heeft al wel de aandacht van veel gemeenten, maar het lukt nog niet naar behoren, zo vinden veel respondenten zelf.

 

Middenmanagement, en directie minder enthousiast

De onderzoekers breken een lans voor een betere integratie van beleid rond sociale media door directie, griffies en middenmanagement. Het gebrek aan affiniteit en angst voor te hoge werkdruk verklaren volgens de ondervraagde gemeenten het beperkte enthousiasme. Zonde, vinden ook veel respondenten zelf. De betrokkenheid van deze organisatielagen is namelijk cruciaal voor het inpassen van social media in beleid en uitvoering.

Collegeleden, gemeenteraadsleden, communicatieprofessionals en het klantencontactcentra (KCC)  blijken overigens het meest gemotiveerd om sociale media in te zetten. De verantwoordelijkheid voor sociale media binnen de organisatie ligt in de meeste gevallen volledig bij de afdeling communicatie (70 procent).

 

Te weinig e-diensten

In het onderzoek naar alle 403 gemeentelijke websites in Nederland stelt  SIMgroep, e-dienstverlener voor de overheid, dat gemeenten op hun websites veel te weinig e-diensten rondom werk & inkomen aanbieden. Werkzoekenden en werkgevers weten hierdoor niet goed waar hun kansen liggen. Als gemeenten per 1 januari goed voorbereid willen beginnen aan de Participatiewet, moet er nog het één en ander gebeuren, zo stelt SIM groep.

In haar rapport doet de e-dienstverlener een aantal concrete aanbevelingen. Wie ze allemaal wil lezen kan het rapport na invulling van een formulier downloaden.

 

 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...