SASE brengt hackers flinke slag toe

organisaties

Bijna de helft (47%) van het topmanagement verwacht dat SASE (Secure Access Service Edge) het aantal hacks bij bedrijven flink gaat terugdringen. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door Telindus onder ruim 150 Nederlandse managers uit de top- en middenlaag binnen bedrijven van 250 fte of meer.

Dat zo’n groot aantal vertrouwt op de nieuwe cloud security- en connectivity-benadering komt mogelijk voort uit het feit dat 57 procent stelt dat ze met SASE veel sneller kwetsbaarheden in het netwerk kunnen detecteren. En kunnen reageren op dreigingen. Een vergelijkbaar percentage (55%) laat weten dat ze met SASE zelfs de beveiliging van de netwerkomgeving eenvoudiger kunnen maken.  En beter beheersbaar bovendien.

Andere security-strategie

Het onderzoek bevestigt dat een flexibele en wendbare organisatie niet meer zonder SASE kan. Om dit te realiseren is volgens 47 procent een geïntegreerde aanpak van security en connectivity essentieel. Dit is exact wat SASE inhoudt. Drie op de vijf (61%) ondervraagden zijn van mening dat door de snelle digitale transformatie en migratie naar de cloud traditionele security-oplossingen niet meer voldoen. Daarnaast zijn networking en security in veel nieuwe organisatiestructuren steeds meer met elkaar geïntegreerd. 56 procent stelt dan ook dat je door deze verandering niet meer om SASE heen kunt.

Verder vinden maar liefst negen op de tien (89%) SASE (heel erg) relevant voor de organisatie. Volgens het topmanagement kan het hen helpen met verschillende soorten vraagstukken. Vraagstukken rond security (87%) wordt het meest genoemd. Gevolgd door hybride werken (59%) en connectiviteit (56%). Zero trust networking (33%) wordt het minst door de respondenten genoemd.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect. En wel in opdracht van Telindus. In totaal namen 151 respondenten, werkzaam in de directie/c-level/bestuur (strategische top) en middenmanagement binnen bedrijven van 250 fte of meer deel aan het onderzoek. Alle respondenten zijn op de hoogte van beslissingen op het gebied van IT en/of digitalisering.

Gerelateerde berichten...