Smart Cities: kleine gemeenten doen het slechter

stadsplattegrond smart cities

Grote gemeenten zijn al stukken verder met Smart Cities dan kleine. Vooral de grote gemeenten hebben al maatregelen genomen rond criteria en mogelijkheden. Dat zijn de eerste resultaten van een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het onderzoek naar de ontwikkeling van Smart Cities begon in het najaar van 2019. Dit zijn de eerste uitkomsten. De Autoriteit verwacht het hele onderzoek na de zomer af te ronden.

Het onderzoek richt zich op verwerkingen van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën.Het onderzoek gaat over hoe gemeenten  omgaan met de privacy van inwoners en bezoekers. Inmiddels is door een diverse groep gemeenten, verspreid in grootte en locatie, informatie aangeleverd voor het onderzoek.

Tips voor gemeenten:
  • Let op de kwaliteit van uw DPIA. Geef duidelijk aan welke gegevens u in de praktijk verwerkt met bijvoorbeeld sensoren en camera’s.
  • Hou uw DPIA actueel. Kijk eens in de zoveel tijd of de verwerkingen nog hetzelfde zijn. Bij wijzigingen moet u de DPIA wellicht opnieuw bekijken.
  • Hou rekening met een doorlooptijd van 14 weken voor een eventuele voorafgaande raadpleging. Dus begin op tijd met de risico’s in kaart te brengen als u bijvoorbeeld een smart city-toepassing wilt inzetten voor een bepaald evenement.
  • Betrek burgers bij de ontwikkeling van smart city-toepassingen en vraag voor de start van het project om hun mening.
Tips bij samenwerken

Gemeenten opereren vaak niet alleen bij smart city-toepassingen. Het advies is daarom bij samenwerkingsverbanden duidelijk in beeld te brengen wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie moet bijvoorbeeld een datalek melden als het fout gaat? En kunnen burgers die hun gegevens willen opvragen terecht bij de gemeente of moeten zij daarvoor naar een andere partij?

Slimme toepassingen in de openbare ruimte kunnen soms een uitkomst zijn om het coronavirus te bestrijden. Bijvoorbeeld om de veiligheidsregels te handhaven. Maar gemeenten moeten zich  wel aan strikte voorwaarden houden.

De bewegingen van individuen monitoren brengt namelijk grote privacyrisico’s met zich mee. Daarom mag dit alleen als het strikt noodzakelijk is, het effect zal hebben op de bestrijding van het virus en minder ingrijpende maatregelen niet mogelijk zijn.

Gerelateerde berichten...

X