Stop kopieerheffing voor ondernemers: ruim 10.000 uitschrijvingen voor Stichting Reprorecht

10.000 machtigingen ‒ dat is het aantal reacties dat MKB Belangen heeft ontvangen op hun actie ‘Stop de kopieerheffing voor ondernemers’. In korte tijd gaven deze ondernemers aan geen kopieën te maken. De reacties en bijbehorende petitie werden deze week overhandigd aan de heer M.P. Bakker Schut van de Stichting Reprorecht, die jaarlijks de facturen uitstuurt en de bijdragen int.

De stichting wilde op dat moment nog niet vertellen wat zij ermee gaan doen. Bakker Schut gaf aan dat de stichting zich eerst in de informatie wil verdiepen.

 

Aanleiding

Aanleiding voor de actie is de grote onduidelijkheid over en op de facturen. Nergens staat namelijk k waarover de vergoeding verschuldigd is. Verder is er geen mogelijkheid om aan te geven dat een bedrijf niet kopieert of scant.

Uit onderzoek bleek bovendien dat minder dan tien procent van alle ondernemers ooit nog een auteursrechtelijk beschermde uitgave kopieert of scant. Het merendeel wist niet waarover men geld aan Stichting Reprorecht verschuldigd was.

 

Duidelijkheid

Jaarlijks worden er tientallen miljoenen door ondernemers afgedragen aan Stichting Reprorecht. MKB Belangen probeert intussen al maanden duidelijkheid te krijgen over de aantallen ondernemers die worden aangeslagen en om welke bedragen het gaat. Verder is er onduidelijkheid over de gronden waarop Stichting Reprorecht bedragen in.

Adrienne van Veen van Stichting Reprorecht: “We hebben het eerst rechtstreeks gevraagd, maar dat is gewoon genegeerd. Vervolgens hebben we de vragen ingeschoten op grond van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek, red). Daaruit blijkt dat niemand relevante informatie kan geven. Zelfs de formele opdrachtgever, het ministerie van Justitie en Veiligheid, wist geen antwoord te geven op onze vragen.”

“Dat betekent dat de stichting een wet uitvoert en tientallen miljoenen euro’s incasseert, zonder dat enige duidelijkheid over hoe en waarom.”

 

Bezwaar transparanter

Als bijna niemand nog kopieert, waarom betaalt de meerderheid dan toch gewoon de jaarlijkse factuur? Het grootste probleem is dat nergens staat aangegeven dat deze niet betaald hoeft te worden als er niet gekopieerd wordt. Het document is zo opgesteld dat er alleen maar op allerlei manieren wordt benadrukt dat betaling vereist is.

“Het principe ‘iedereen betaalt, tenzij…’ zou je alleen mogen toepassen als de overgrote meerderheid de heffing verschuldigd is. In deze situatie is het precies andersom”, aldus Adrienne van Veen. “Minder dan tien procent is de kopieerheffing immers verschuldigd. Toch worden alle ondernemers onverbiddelijk aangeslagen, zonder dat op enige wijze wordt duidelijk gemaakt dat de heffing waarschijnlijk niet van toepassing is en hoe je dat voor jouw bedrijf kunt aangeven. Wij verwachten nu de eerste stap te hebben gezet naar verandering. We gaan ervan uit dat ze dit in alle redelijkheid niet kunnen negeren.”

X