Studenten TU Eindhoven maken drone die emoties kan overbrengen

TU Einhoven drone die emoties afleest

Studenten aan de TU Eindhoven van het studententeam Blue Jay komen met de eerste interactieve drone ter wereld die emoties kan overbrengen. Daarmee kan de drone een belangrijke functie vervullen bij redden van mensenlevens.

Met name bij brand is het van groot belang dat er geen paniek uitbreekt en dat een evacuatie snel en goed verloopt. De nieuwe Blue Jay Aeden spoort mensen zelfstandig op, kan ze vervolgens geruststellen en effectief helpen met het vinden van bijvoorbeeld de nooduitgang. Op 9 Juli demonstreert het team aan een groep ouderen hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.

Drones als belangrijker hulpmiddel

Drones zijn in de afgelopen jaren steeds belangrijker voor hulpdiensten. Zo is bij de politie de hoeveelheid drones in de afgelopen jaren verzesvoudigd. En niet alleen de hoeveelheid drones, maar ook de toepassingen worden steeds groter. Binnenkort komt bijvoorbeeld een ambudrone, speciaal voor het transport van een AED. En Australië gebruikt drones om bosbranden te monitoren. Echter bleek er vanuit Brandweer Brabant-Zuidoost (BBZO) ook een grote behoefte aan een indoor drone die binnenin een gebouw de situatie kan verkennen en kan helpen bij een evacuatie.

600 keer per jaar wordt een verpleeghuis in Nederland geëvacueerd wegens brandgevaar. En bij ieder brandgevaar is het de norm van de brandweer is om binnen 8 minuten op locatie aanwezig te zijn. Dit zijn 8 ‘verloren’ minuten waarin de brandweer nog onderweg is en niemand kan helpen.

Zonder de begeleiding van de bedrijfshulpverlening of brandweerlieden weten ouderen vaak niet wat ze moeten doen. Ze worden dus angstig en raken soms in paniek. Hierdoor kunnen ze vaak zelf de weg naar buiten niet vinden, wat tot gevaarlijke situaties en zelfs de dood kan leiden.

Alleen al in 2020 zijn er door deze situaties 25 mensen overleden die verminderd zelfredzaam zijn. Om dat te voorkomen ontwikkelt Blue Jay in samenwerking met Brandweer Brabant-Zuidoost de eerste drone die ouderen kan geruststellen en actief kan helpen bij het vinden van de nooduitgang.

In 2020 vond voor het eerst een testvlucht plaats. Dit jaar maakte een groep ouderen uit het verpleeghuis Joris Zorg uit Oirschot voor het eerst kennis met Blue Jay Aeden. Door de proeven die daar plaatsvonden kan de drone nu op emoties reageren.

Emoties herkennen en overbrengen

Op de drone zit een kleine camera, die emoties van ouderen kan zien en herkennen. Als een bewoner blij kijkt, zal de drone dat herkennen. Als een bewoner zijn/haar uitdrukking verandert naar verrast, zal de drone dat ook herkennen. Nadat een emotie is geregistreerd, reageert de drone daarop door zelf een emotie te laten zien. Dit gebeurt door middel van een paar ogen op de voorkant van de drone.

Om de drone menselijk te laten overkomen is het essentieel dat er een natuurlijke reactie volgt op de emotie van de bewoner. Bijvoorbeeld, als een bewoner blij kijkt, is het natuurlijk dat de drone blij terugkijkt en niet boos of verdrietig.

Om de drone de juiste emoties te kunnen laten tonen deed het Blue Jay team meerdere proeven in verpleeghuis Joris Zorg. Tijdens deze proeven werd onderzocht hoe ouderen en medewerkers reageren op de aanwezigheid en getoonde emoties van de drone.

Autonoom op weg naar de brand

Zodra de oudere gerust is gesteld begeleidt de drone zelfstandig de oudere naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. Dit betekent dat er geen bedrijfshulpverlener of brandweerpersoneel nodig is om de drone te besturen. Zij kunnen zich richten op andere taken kunnen. Dit leidt tot een significante versnelling van de evacuatie, waardoor er meer mensenlevens gered kunnen worden.

Om de begeleiding van ouderen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het essentieel dat de drone snel bij het vuur is. Om die reden krijgt Blue Jay, in samenwerking met Mansveld Beveiligingstechniek een signaal zodra er een brandmelder afgaat. Uit dit signaal kan de drone afleiden waar de brandmelder af ging. Dat betekent dat de drone ook weet waar de brand zich bevindt.

Door deze informatie kan de drone direct zelf naar de plaats van de brand navigeren, zonder verschillende kamers af te zoeken. Omdat de drone in één rechte lijn naar de bestemming gaat wordt veel tijd bespaard, waardoor meer mensen geholpen kunnen worden voordat de brandweer op locatie is.

Van afstand meekijken naar het gevaar

De laatste verbetering is gebruik van een livestream. Terwijl de drone binnenin het gebouw bezig is om de ouderen te evacueren kunnen de bedrijfshulpverlening en de brandweer de bewoners nog niet direct helpen. Om effectiever gebruik te maken van de ‘8 verloren minuten’ geeft de drone informatie aan de brandweerlieden via een livestream.

Als de brandweerlieden op weg zijn naar de locatie kunnen zij in een app op hun telefoon live zien wat de drone op dat moment ziet. Door deze belangrijke beelden weten ze precies wat er gebeurt in het verpleeghuis, waardoor ze zich beter kunnen voorbereiden. Dit bespaart kostbare minuten, waardoor er meer mensenleven gered kunnen worden.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Zowel Blue Jay als de brandweer zijn zeer tevreden over de vooruitgang van afgelopen jaar en hebben hoge verwachtingen voor de aankomende jaren. Paul van Kuppevelt, Team Manager van Blue Jay: “Dit jaar hebben wij grote sprongen gemaakt in de technische mogelijkheden van de drone. Ik denk dat we door de continuïteit van ons team en onze visie volgend collegejaar nog dichter bij een volledig autonoom eindproduct zijn”.

Paul van Dooren, Adviseur Innovatie bij Brandweer Brabant-Zuidoost: “De interactie tussen mens en drone zorgt voor een meerwaarde aan de bestaande middelen. Middelen zoals brandmelders geven wel een signaal, maar kunnen geen individuele hulp bieden. Deze drone is een goede stap in de richting om deze specifieke ondersteuning wel te kunnen bieden. Hopelijk kunnen we deze toepassing nog verfijnen, bijvoorbeeld door spraak- of objectdetectie in te zetten ten behoeve van een volledige analyse van de situatie. ”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X