Subsidie DTC voor nationale Anti-DDoS-Coalitie en CSNN

directeuren

De de nationale Anti-DDoS-Coalitie en CSNN zijn twee van de zes instellingen die komend jaar subsidie krijgen van het DTC (Digital Trust Center). Het gaat om de regeling Cyberweerbaarheid. De gelden gaan maar samenwerkende bedrijven die een nieuw en veelbelovend initiatief hebben.

Dit keer gaan de gelden naar:
  • Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD)

Het DIVD scant het internet op veelvoorkomende beveiligingslekken en kwetsbaarheden. Ze scannen ook op blootstellingen met een hoge impact, open databanken en zero-day-aanvallen. Deze meldt het DIVD bij de eigenaren van de systemen.

Dat doen ze ongevraagd en gratis. Volgens het DTC leveren ze daarmee een belangrijke bijdrage aan de cyberweerbaarheid van Nederland. Ook is het instituut een platform voor experts van beveiligingsbedrijven die gezamenlijk onderzoek doen om het internet veiliger te maken. Hier heeft het mkb heeft voordeel van.Het geld gaat naar in dienst nemen en houden van betaalde krachten.

 

  • Internationale Anti-DDoS-Coalitie

Zij werken aan een cross-sectoraal, publiek-privaat aansluitpunt voor alle Nederlandse partijen die DDoS-aanvallen actief bestrijden. Hiervoor zet de coalitie een DDoS-clearinghouse op. Dit is een technische voorziening waarmee deelnemers de aanvalskenmerken van een DDoS automatisch kunnen classificeren en doorgeven.

Door een gestandaardiseerde verspreiding kunnen andere organisaties gericht maatregelen nemen. De deelnemers leveren netwerk-, hosting- of clouddiensten aan het Nederlandse bedrijfsleven. Deze centrale aanpak heeft volgens het DTC ook direct effect op de 100.000 mkb’ers en grotere bedrijven die de diensten van deze providers voor hun eigen digitale toepassingen gebruiken.

 

  • Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland

Cyberincidenten komen ook steeds meer voor binnen de tuinbouw. Dit komt door toenemende digitalisering van de tuinbouw en de opkomst van Internet of Things. Omdat er een ingewikkelde ketenafhankelijkheid binnen de glastuinbouwsector (toelevering, teelt en handel) is, heeft de hele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident.

Het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland wordt hét regionale expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen de hele keten van het tuinbouwcluster. Er wordt voorzien in samenwerking tussen bedrijven die een belangrijke plek hebben in de ketenregie (telersverenigingen, coöperaties en grote handelshuizen), kennisinstellingen, overheden en cybersecurity-dienstverleners.

Het cyberweerbaarheidscentrum (CWC) gaat relevante informatie verstrekken, zodat tuinbouwbedrijven maatregelen kunnen treffen om cyberincidenten te voorkomen. Ook zal het CWC stimuleren dat bedrijven onderling kennis uitwisselen over cyberdreigingen en risico’s om zo van elkaar te leren.

Greenboard, een samenwerkingsverband van 50 partners binnen Greenport West-Holland (ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen), steunt dit initiatief.

  • MMOX: Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid (NRBC)

Retailondernemers hebben te maken met veel financiële transacties en er is relatief veel integratie met externe digitale systemen en andere partijen. Dit maakt hen kwetsbaar voor cyberaanvallen. Helaas zijn veel retailondernemers zich nog niet volledig bewust van de vele risico’s van cybercriminaliteit.

In dit project werken vier retail franchisenemers samen. Zij doen dit met een cyberveiligheid expert, MMOX B.V., die sinds 2015 werkt met een innovatieve, risico gebaseerde cybersecurity aanpak. ABN AMRO maakt dit project mogelijk omdat zij een groot netwerk heeft van (retail) eindgebruikers en veel ervaring heeft met het verspreiden van kennis.

Doel is om een nieuwe innovatieve blauwdruk voor het verhogen van de cyberweerbaarheid in deze sector neer te zetten. Ook wordt gebouwd aan een nieuw netwerk waarin ondernemers centraal staan: het Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid (NRBC). Hierdoor kunnen (retail)ondernemers ook in de toekomst sneller en beter geholpen worden.

  • KMO Development B.V.: MKB Cybersecurity Governance

Om organisaties te helpen gaat het project met bestaande kennisbanktechnologie van Synanta de quickscan uitbreiden met een MKB Cybersecurity Governance Scan. Met deze scan wordt het binnen organisaties niet alleen duidelijk waar aandachtspunten liggen, maar ook wie binnen of buiten de organisatie voor welke taak verantwoordelijk is om deze aandachtspunten op te lossen, en wat te doen in geval van een cyberincident.

De Cybersecurity Governance Scan wordt gebaseerd op de vragen uit de cybersecurity quickscan van Novel-T en de risicoklasse-scan. Studenten van de Saxion Hogeschool gaan inhoudelijk meedenken en de scan uitvoeren bij bedrijven om praktijkervaring op te doen.

  • Stichting Cyber Safety Noord Nederland

Voor vooral kleine mbk’ers is een aparte werknemer die zich specifiek bezighoudt met ICT en cyberveiligheid vaak niet haalbaar. De eigenaar of werknemers moeten deze activiteit veelal zelf oppakken. Cyber Safety Noord Nederland (CSNN) is het noordelijk knooppunt van het DTC en zorgt voor vertrouwde oplossingen van dichtbij voor kleine mkb’ers, zodat zij zelf op een praktische manier zaken kunnen oppakken.

Met dit project werkt CSNN aan verdere verankering én uitbreiding van zijn rol voor het mkb door Living Lab Cyberweerbaarheid. Dit is een platform voor cyberoplossingen en een continue cyberweerbaarheidscampagne.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...