Ambulancezorg

Hulpverleners

Ambulancezorgorganisatie Axira kiest weer voor Panasonic Toughbook

Axira, een nationaal opererende coöperatie van regionale ambulancezorgorganisaties, koos opnieuw voor Panasonic Toughbook tablets. Dit om haar kritische operaties te ondersteunen. Axira deelt met de ambulancezorgverleners een gemeenschappelijke visie op innovatie, kwaliteit, efficiëntie en...

darmkanker

‘Minder administratie door uitwisseling basisgegevens’

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden administratielast een van de vervelendste onderdelen van hun werk. Vooral de tijd die ze kwijt zijn aan dossiervorming is aanzienlijk. Als de patiënt van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar de revalidatie...

ambulancewagen

Pilot digitaal triagegegevens delen met huisartsenposten

De eerste pilot waarbij triagegegevens van Meldkamers digitaal naar huisartsenposten gaan is van start in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. Daardoor kan de onderlinge overdracht van relevante patiëntgegevens sneller en veiliger plaatsvinden. Zo krijgen...