dataverzameling

data paramedische dataverzameling

Paramedische dataverzameling naar passende zorg

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/28/plan-van-aanpak-voor-een-paramedische-dataregistratie De partijen van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg (2019-2022) hebben gezamenlijk een doelstelling gevormd om toe te werken naar een paramedische dataverzameling. Belangrijk daarbij is gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring...

medicijnen pillen op strips thuismonitoring bestelsystemen verslavende medicatie

Digitale toestemming maakt geneesmiddelenonderzoek makkelijker

Voor het eerst kunnen deelnemers aan geneesmiddelenonderzoek digitaal akkoord geven voor hun deelname. Dit gaat gebeuren in het eerste onderzoek dat in alle Nederlandse huisartsenpraktijken plaatsvindt, gecoördineerd door onderzoekers van het Maastricht UMC+. In...