patiëntgegevens

ram

Opvragen gegevens spoedzorg onnodig ingewikkeld zegt ATR

Maximale bescherming van de privacy gaat bij het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedzorg ten koste van kwaliteit en duurzaamheid. Het voorstel leidt het tot onnodig veel administratieve lasten bij het opvragen van patiëntgegevens. Schrap...

vrouwendag toestemmingsvoorziening

Wettelijke plicht nodig voor digitalisering ziekenhuizen

Het is tijd voor een wettelijke plicht rond de digitalisering van ziekenhuizen. Want hoewel alle ziekenhuizen in Nederland hard werken aan digitalisering van het patiëntendossier en de zorgprocessen eromheen, neemt de kwaliteit van de...

ambulancewagen

Pilot digitaal triagegegevens delen met huisartsenposten

De eerste pilot waarbij triagegegevens van Meldkamers digitaal naar huisartsenposten gaan is van start in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. Daardoor kan de onderlinge overdracht van relevante patiëntgegevens sneller en veiliger plaatsvinden. Zo krijgen...

zorgmedewerker digi

Stagnatie verdergaande digitalisering ziekenhuizen dreigt

Er dreigt stagnatie te ontstaan in de verdergaande digitalisering van ziekenhuizen. Dat blijkt uit de macro-analyse van adviesbedrijf KPMG naar de huidige en toekomstige ICT-kosten van Nederlandse ziekenhuizen. Alsmaar stijgende beheer- en onderhoudskosten voor...

zorg

Dringende Kamervragen over positie Chipsoft

Het CDA stelt kritische Kamervragen aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid over de dominantie positie van EPD-leverancier ChipSoft in ziekenhuizen. Volgens de partij moet de minister opheldering geven over zowel de positie als handelwijze...

pensioen

Santeon maakt nomogram voor prostaatkankerpatiënten

De zeven Santeon ziekenhuizen hebben een nieuw nomogram voor prostaatkankerpatiënten. Dit voorspellingsmodel kan de kans op extraprostatische extensie (EPE) berekenen bij patiënten met prostaatkanker. Het model kwam tot stand met gegevens uit de diverse...

Webtoegankelijkheid domeinnamen

VWS en Z-CERT pakken verlopen domeinnamen in de zorg aan

Verlopen domeinnamen moet je voorkomen en aanpakken om datalekken te voorkomen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Z-CERT publiceren daarom een speciale handreiking om het probleem snel en effectief aan...