Prrofpoint

cyberstalking

Rechtshandhaving verstoort LockBit

Het wereldwijde rechtshandhavingsinitiatief voor het verstoren van ransomware-operaties, onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is goed nieuws voor cyberverdedigers. En voor organisaties die nog steeds last hebben van de gevolgen...