Wet Bescherming Persoonsgegevens

Shredder data privacy week 2022

Bewustwordingscampagne Data Privacy Week 2022

De Data Privacy Week 2022 van 4 t/m 9 april 2022, is een week waarin particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal kunnen inleveren bij een professioneel datavernietigingsbedrijf in de buurt. Zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal geldt...

X