Techorganisaties uiten noodkreet tot behoud 30%-regeling

Binnenhof

De 30%-regeling moet blijven. Dat stellen een groep innovatieve- en techbedrijven in een noodkreet aan het Kabinet in aanloop naar de Voorjaarsnota. Om het belang van het behoud van deze regeling te benadrukken stuurt een groot aantal partijen en vertegenwoordigers een brief aan het Kabinet. Ze roepen op om verdere versobering of zelfs afschaffing van de regeling te voorkomen.

Ondertekenaars zijn organisaties als Booking.com. ASML, Adyen, WeTransfer, NLdigital, VNO-NCW en FME. De partijen willen in gesprek met de politiek om het belang van de regeling te benadrukken. De briefschrijvers benadrukken dat het voor veel digitale bedrijven belangrijk is om internationaal talent naar Nederland te halen. Zeker met de grote tekorten aan Nederlands IT-talent. “Maar wat blijkt: het kabinet stelt nu een maatregel ter discussie die het voor dit talent aantrekkelijk maakt om hier te werken.”

30%-regeling

De 30%-regeling stelt bedrijven onder voorwaarden in staat om 30% van het salaris onbelast uit te keren aan werknemers uit het buitenland voor een periode van vijf jaar. Daarnaast kunnen bedrijven zaken als verhuisvergoedingen en vergoedingen van scholing van kinderen van medewerkers ook onbelast vergoeden. De regeling is daarmee een mooie financiële prikkel voor internationaal talent om in Nederland te gaan werken. Met het oog op de enorme tekorten in de sector is dit cruciaal voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

In 2019 is de regeling al eens versoberd. Volgens de briefschrijvers heeft de verdere versobering of zelfs afschaffing een sterk negatieve impact op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse digitale sector en moet daarom voorkomen worden.

Data

Voortdurende innovatie (op productniveau en in technologie, zoals met Artificial Intelligence) is volgens de briefschrijvers onontkoombaar om voorop te blijven lopen in de wereld. “Maar dit kunnen we alleen bereiken door over de juiste talentpool in Nederland te beschikken. Nederland heeft zelf een groot tekort aan o.a. onderzoekers, data scientists, product- en
softwareontwikkelaars. Deze specialisten zijn schaars en onvoldoende beschikbaar in eigen land. Voor 50% van de scale-ups is talent de grootste bottleneck, en dit tekort neemt toe twee.

“Nederland wil leidend zijn in digitalisering en nieuwe (sleutel)technologieën en werken aan strategische autonomie,” valt te lezen in de brief. “Het kabinet wil eigen innovatiekracht versterken, voor een sterke Europese positie in de wereld. Wij zijn het bewijs dat Nederland bedrijven en projecten kan voortbrengen die leidend zijn in hun domein. Programma’s voor het omscholen en opleiden van mensen, waarin ook wij investeren, zijn lange trajecten. Zonder kenniswerkers uit het buitenland worden wij minder concurrerend en kan Nederland haar innovatiepotentieel niet bereiken”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X