Tijdelijke wet verbetert cyberonderzoek inlichtingendiensten

ransomware gijzelsoftware

De AIVD en de militaire tegenhanger MIVD krijgen tijdelijk iets meer armslag voor cyberonderzoek om digitale aanvallen te stoppen. Het gaat om bestaande bevoegdheden die de diensten effectiever en sneller kunnen inzetten tegen cyberdreigingen. Ook het hele toezichtstelsel blijft gewoon in stand.

Dat besluit komt van ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kajsa Ollongren (Defensie). De tijdelijke wet moet de groeiende activiteit van landen als Rusland en China effectiever kunnen vinden en een halt toe roepen. Momenteel voeren vooral deze landen een groeiend aantal digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen. Het gaat dan om te spioneren, beïnvloeden of saboteren.

Uit eerdere cyberonderzoek blijkt dat deze landen gevoelige informatie buitmaken of sabotage van vitale infrastructuur. Ze maken voor hun cyberaanvallen gebruik van digitale infrastructuur, verspreid over de hele wereld. Zij wisselen voortdurend van positie. Deze cyberdreiging vereist volgens de regering een snelle en effectieve inzet van bestaande bevoegdheden en een dekkend waarborgenstelsel dat past bij die grote snelheid. Dit is noodzakelijk om voldoende zicht te houden op de dreiging uit deze landen.

De tijdelijke wet die dit soort snel cyberonderzoek moet steunen, stelt de diensten in staat hun bevoegdheden effectiever en sneller in te zetten. Denk aan bulkinterceptie en verkennen en binnendringen van geautomatiseerde netwerken: hacken dus. Het voorstel regelt naast enkele bevoegdheden, een verschuiving in het stelsel van toezicht, van bindende toetsing vooraf naar bindend toezicht tijdens en na de inzet van een bevoegdheid.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...