Toekenning subsidie Cloud Engineering Rotterdam zorgt voor vernieuwing onderwijs

Het initiatief Cloud Engineering Rotterdam krijgen een overheidssubsidie van 9 miljoen euro. Dit samenwerkingsverband tussen MBO-scholen en bedrijven gaat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

De rest van de investeringen voor het initiatief komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Verder is een bijdrage toegekend aan het Albeda College. De school is penvoerder van de samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam van Albeda en Zadkine.

 

Personeelstekort

Digitale technologie is onmisbaar voor de Nederlandse economie. Ondanks de digitalisering en het grote aantal IT-innovaties, is het toenemende personeelstekort in de Nederlandse IT-sector opvallend te noemen.

Mede om die reden is Cloud Engineering Rotterdam een samenwerking aangegaan met verschillende bedrijven in de cloudsector in de regio Rotterdam. Ook de datacentersector speelt een rol in het initiatief.

Deze samenwerkingen zorgen voor een nieuwe lichting geschoolde medewerkers en een nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Wendbaar

Minister Bussemaker: “We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het MBO innovatief en wendbaar te maken. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt.”

Stichting DINL is al vanaf het begin betrokken bij Cloud Engineering Rotterdam. Als koepelorganisatie zet zij zich in voor een betere aansluiting tussen het IT-onderwijs en bedrijfsleven. DINL heeft deelnemende organisaties ISPConnect, DHPA en Dutch Data Center Association.

Simon Besteman, directeur ISPConnect & portfoliohouder onderwijs DINL: “Stichting DINL ziet grote kansen voor het MBO. Juist daar moet de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en de doorstroom naar het HBO verbeteren. Alleen zo kan de toenemende vraag naar specialisten op termijn worden ingevuld”.

 

MBO en HBO

Cloud Engineering Rotterdam gaat overigens ook gaan samenwerken met stichting Cloud IT Academy. Hiervan is  Stichting DINL de initiatiefnemer. “Deze duale HBO-opleiding kijkt in de regio Rotterdam naar doorgroeikansen voor MBO-studenten. De opleiding werft actief stageplaatsen voor het initiatief,” aldus Besteman.

Stichting DINL verheugt zich op de samenwerking. DINL zal zich samen met haar deelnemers de komende vier jaar blijvend inzetten om banen te creëren voor MBO-studenten in de cloud- en datacentersector.

 

Gerelateerde berichten...

X