Transparantie essentieel bij verkleinen ecologische voetafdruk datacenters

kwantumcomputing

Vorige maand heeft de Europese Commissie (EC) een ambitieus pakket wetsvoorstellen (“fit for 55”) aangenomen. Dit pakket moet het beleid van de EU op het gebied van klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen voorbereiden om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Energie-efficiëntie IT

In het kader van de herziening van de richtlijn inzake energie-efficiëntie heeft de EC de kwestie van energie-efficiëntie in de IT-sector onder de aandacht gebracht. De EC wijst op de behoefte aan zeer energie-efficiënte en duurzame datacenters. En op de noodzaak voor transparantie over de ecologische voetafdruk van de IT-sector. Met het oog hierop worden EU-lidstaten aangespoord om een duurzaamheidsindicator voor datacenters op te stellen. Deze indicator bestaat uit vier parameters. Ten eerste energie-efficiëntie. Ten tweede het aandeel van hernieuwbare energie. Verder het hergebruik van eventuele afvalwarmte. En tot slot gebruik van zoet water. Dit voorstel is echter vrijblijvend en niet juridisch bindend.

Radicale transparantie

Arnaud de Bermingham, voorzitter en oprichter van Scaleway, heeft een duidelijke mening. “Als we de efficiëntie van datacenters in Europa willen verbeteren, is er dringend behoefte aan radicale transparantie.” Hij betreurt dat veel datacenters haastig de term ‘energie-efficiënt’ gebruiken voor marketingdoeleinden. “Maar deze term gaat gepaard met een aantal misleidende methoden. Denk daarbij aan de verspilling van miljoenen kubieke meters drinkwater in koeltorens. Dit, om datacenters te koelen. Dit taboe moet op Europees niveau worden aangepakt. De komende onderhandelingen over het Green Deal-pakket bieden een geweldige kans om échte vooruitgang te boeken.”

Watergebruik

“Wij zijn blij dat veel mensen inzien dat er meer aandacht moet komen voor klimaatonderzoek.” En toch, zegt de voorzitter van Scaleway, “slagen we er nog steeds niet in om waarneembare, betrouwbare en meetbare gegevens te verzamelen over het waterverbruik van datacenters in Europa en de rest van de wereld. Het ontbreken van deze gegevens is een groot probleem als we willen dat de wetenschappelijke gemeenschap op termijn een gedegen uitspraak kan doen over dit fenomeen. Het is immers een onderdeel van de wereldwijde inzet om de beperkte natuurlijke hulpbronnen te beschermen.”

Gerelateerde berichten...

X