Provincie start procedure tegen datacenter Microsoft op Agriport A7

datacenter met beheerder

De provincie Noord-Holland start een handhavingsprocedure de komst van een nieuw datacenter van Microsoft op Agriport A7 in Middenmeer. Dat meldt NH Nieuws.

De provincie stelt dat zij zelf over de komst van datacenters beslist en niet de gemeente. Daarom is het nieuwe datacenter zonder de goede vergunningen gebouwd.

Stanpunt

Hollands Kroon staat op het standpunt dat zij beslissen of een dergelijk datacenter op Agriport A7 gebouwd mag worden. Landsadvocaat Pels Rijcken zocht uit hoe het precies zit en concludeerde dat de datacenters weliswaar vergunningplichtig zijn, maar dat ze niet goed kunnen bepalen wie nu precies het bevoegd gezag heeft.

Omdat dezelfde soort zaken ook spelen in gemeenten in Flevoland en Groningen komt er een zogeheten ‘handhavingsprocedure’ tegen Microsoft. Uit de gerechtelijke uitspraak zal dan blijken of de besluiten rond Agriport A7 ook gevolgen heeft voor de datacenters die Google op Nederlands grondgebied heeft staan.

Wanneer en hoe het allemaal gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk. Een dezer dagen komt er een brief van het college van Hollands Kroon en de Provinciale Staten om het allemaal toe te lichten.

Protesten

In januari bleek al dat de bouw van het datacenter op Agriport A7 niet onomstreden was. Toen kwam dat vooral door de vele bezwaren die bewoners hadden ingediend. Tegen de bouw werden eerder volgens NH Nieuws 64 bezwaren ingediend. Die kwamen vooral van protestgroep Red de Wieringermeer. Zij zijn tegen de bouw van wat voor datacenter dan ook in het gebied.

De groep diende dan ook een verzoek in bij de gemeente voor een bouwstop. Die moest ook gaan gelden voor een bouwkeet van drie verdiepingen die intussen al op het naburige bedrijventerrein Deelgebied B1. De gemeente stelde echter dat zowel voor de keet als de parkeerplaatsen op wat nu nog landbouwgrond is, geen vergunning nodig is. De bezwaren waren volgens Hollands Kroon dan ook ongegrond.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...