Helder onderzoekt gedeeltelijke opt-out Europese gegevensuitwisseling

Helder onderzoekt gedeeltelijke opt-out Europese gegevensuitwisseling

Demissionair minister Helder van VWS gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een gedeeltelijke opt-out van Europese gegevensuitwisseling in de aankomende European Health Data Space (EHDS). Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

De vragen kwamen uit de Eerste Kamerfracties van de BBB, D66, ChristenUnie en JA21. Het EHDS is een politiek akkoord rond het Europese stelsel voor zorggegevens. Het moet de introductie van de wet een stap dichterbij brengen. De verordening zelf wordt eind dit jaar als alles goed gaat definitief vastgesteld, maar intussen zijn er volgens Helder nog veel onduidelijkheden.

Toestemming

Een daarvan is de vraag of EU-burgers kunnen kiezen dat ze wel toestemming geven voor uitwisseling binnen Nederland, maar niet op Europees niveau. Die keuze staat niet beschreven in het akkoord, terwijl dat volgens de minister Helder ook niet verboden is. De minister gaat deze en andere vragen onderzoeken op (on)mogelijkheden. Ze belooft de ze mee te nemen bij het maken van een schets van de effecten van de EHDS-verordening voor Nederland.

Daarnaast hebben de leden van de D66-fractie nog vragen ten aanzien van de bescherming
van het medisch beroepsgeheim. De partij vraag zich af wat er precies wordt gedeeld en met wie en wanneer.

Vertrouwelijke gegevens

De partijen willen ook dan de demissionaire minister weten hoe ze de veiligheid beoordeelt van een veelomvattende database als deze met vertrouwelijke gegevens, zeker in tijden van digitale dreiging en cybercriminaliteit. “Hoe wordt voorkomen dat de database wordt platgelegd door criminelen of statelijke actoren en hoe wordt verhinderd dat dergelijke partijen toegang krijgen tot de medische gegevens van burgers?”

Een andere kwestie die bij Helder op de kaart staat de hoe deze Europese wetgeving in lijn is met het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens acute zorg (Wogaz). Dat voorstel moet zorgen voor grote verbetering van beschikbaarheid van data en gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het “lijkt inhoudelijk voor een groot deel te overlappen met de EHDS-verordening”, stelt Helder in de Kamerbrief. “Ik analyseer op dit moment wat de EHDS-verordening betekent voor het Wogazvoorstel.” De demissionaire minister verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid.

Lees ook: