IT-bedrijven zetten steeds vaker in op employer branding 

Lequal(nn)

Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat circa 25% van de ICT’ers in het afgelopen jaar van baan en/of werkgever wisselde. Het past bij het beeld dat de loyaliteit van een ICT’er aan de eigen werkgever afneemt. Daarbij heeft het hybride werken het steeds makkelijker gemaakt om elders aan de slag te gaan; de reisafstand hoeft niet langer een belemmerende factor te zijn. Zeker niet voor ICT’ers, die een groot deel van hun werk vanuit een thuiskantoor uit kunnen voeren.

In combinatie met de grote tekorten aan arbeidskrachten maakt dit het voor organisaties uitdagend om de openstaande ICT-vacatures gevuld te krijgen. Employer branding is een marketingmethode die steeds meer wordt ingezet om de situatie om te kunnen draaien. In dit artikel lees je er meer over. 

Employer branding gericht op het behoud van personeel 
Bij een marketingmethode wordt vaak al snel gedacht aan een methode gericht op de buitenwereld. In dit geval op het werven van nieuw personeel. Hoewel employer branding daar zeker een rol in speelt, is deze marketingmethode minstens zo sterk gericht op het behoud van het interne personeel. Men probeert het verlooppercentage van 25% op deze wijze sterk terug te dringen. Niet alleen om het ontstaan van nieuwe openstaande vacatures tegen te gaan, maar ook omdat intern personeel een grote bron van de aanwas van nieuw personeel kan vormen. 

Werken aan een werkgeversmerk die personeel aanspreekt 
Een voorbeeld van een organisatie met een duidelijk werkgeversmerk, employer brand, is Tony Chocolonely. Dit bedrijf heeft een heldere visie, waar zowel het eigen personeel als buitenstaanders zich in kunnen vinden. Het ademt inclusiviteit en diversiteit; twee thema’s die de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden. 

Probeer ook als ICT-organisatie een dergelijk werkgeversmerk op te bouwen. Startend bij het vormgeven van een heldere visie, om vervolgens te werken aan een employer value proposition (EVP). Wat heb je een medewerker te bieden? Op welke punten onderscheid je jezelf van de concurrentie in de markt? 

Voorzie ICT’ers van de juiste tools en hardware 
Specifiek voor ICT’ers geldt dat het voor hen essentieel is om te kunnen werken met kwalitatief goede tools en hardware. Niets is vervelender dan een computer die voortdurend vastloopt, een systeem waarop men een zeer beperkt aantal rechten heeft, enzovoorts. De EVP gaat echter niet uitsluitend over de geboden middelen. Denk ook aan de cultuur op de werkvloer; welke cultuur wil je uitdragen richting je bestaande personeel en nieuwe collega’s? 

Lees ook:

Gerelateerde berichten...