2min Personeel

Remote werken steeds vaker harde eis sollicitant

Remote werken steeds vaker harde eis sollicitant

Remote werken wordt tegenwoordig eerder als noodzaak gezien, dan als een leuk extraatje. Zo geeft meer dan de helft (57%) van Nederlandse werknemers aan dat ze nooit zouden kiezen voor een bedrijf dat werken op afstand niet faciliteert. Bij het aantrekken van nieuw talent, is dit voor werkgevers dus een belangrijke troef. Dit blijkt uit onderzoek van Deel, het alles-in-één HR en Payroll platform voor wereldwijde teams, onder 500 Nederlandse werknemers die minstens twee dagen per week remote werken. Twee derde geeft zelfs de voorkeur aan thuiswerken, in tegenstelling tot 19 procent die het liefst naar kantoor gaat.

Evenwichtiger leven

Een betere werk-privébalans is voor 54 procent van de werknemers een belangrijke reden om remote te willen werken. Bijna de helft (48%) ervaart geen sociale druk wanneer ze op afstand werken. Daarnaast vindt meer dan de helft (54%) het belangrijk en waardevol om op deze manier extra tijd vrij te maken voor sociale activiteiten met vrienden.

Uit eerder onderzoek, van Remote, bleek al dat de mogelijkheid van remote werken cruciaal is voor werkende ouders. Maar ook werd duidelijk dat werkgevers daarin vaak achterblijven. Ze maken het deze groep werknemers niet makkelijk als het gaat om flexibele werkregelingen.

71 procent van de werkende ouders zou zelfs overwegen hun baan op te zeggen als de mogelijkheden voor thuiswerken (verder) worden beperkt. Bovendien liep bijna 19 procent van hen tegen een discussie aan bij het indienen van een verzoek om flexibel te werken. De cijfers benadrukken volgens het onderzoek een groeiende kloof tussen de wensen van werknemers en het beleid van werkgevers.

Fileprobleem

Ook het fileprobleem in Nederland weegt nadrukkelijk mee in de keuze om op afstand te werken. Twee derde (65%) geeft aan dat ze door niet naar kantoor te hoeven, files kunnen vermijden. Hoewel remote werken ontzettend populair blijft, maakt bijna de helft (48%) zich geen zorgen om de connectie met collega’s te verliezen.

Naast de voorkeur voor remote werken, laat de meerderheid (69%) ook weten thuis productiever te werken dan op kantoor. Bovendien vindt 62 procent het prettig dat ze thuis niet constant onder toezicht staan van een leidinggevende. Echter, het onderzoek toont ook aan dat men thuis niet alleen maar bezig is met het werk. Zo worden er veel huishoudelijke klusjes gedaan onder werktijd door meer dan de helft van de werknemers (58%).