3min Personeel

Remote werken cruciaal voor werkende ouders, maar werkgevers blijven achter

Remote werken cruciaal voor werkende ouders, maar werkgevers blijven achter

De mogelijkheid van remote werken is cruciaal voor werkende ouders, maar werkgevers blijven daarin vaak achter. Ze maken het deze groep werknemers niet makkelijk als het gaat om flexibele werkregelingen.

Uit recent onderzoek van Remote blijkt dat 71 procent van de werkende ouders zelfs overweegt hun baan op te zeggen als de mogelijkheden voor thuiswerken (verder) worden beperkt. Bovendien liep bijna 19 procent van hen tegen een discussie aan bij het indienen van een verzoek om flexibel te werken. De cijfers benadrukken volgens het onderzoek een groeiende kloof tussen de wensen van werknemers en het beleid van werkgevers.

De onderzoeksresultaten laten zien dat 76 procent van de werkende ouders overweegt minder uren te gaan werken om de balans tussen familietijd, kinderopvangkosten en werk te verbeteren. In Nederland staat deze balans daarbij nog meer onder druk door de hoge kinderopvangkosten van gemiddeld 723 euro per week. Dit is aanzienlijk hoger dan in andere landen zoals Frankrijk, waar ouders gemiddeld 492 euro per week betalen. Deze financiële last, in combinatie met een gebrek aan flexibiliteit, dwingt ouders om lastige keuzes te maken die hun carrières en gezinsleven beïnvloeden.

De terugkeer naar kantoor

Na de coronapandemie voerden veel bedrijven nieuwe beleidsregels in voor de terugkeer naar kantoor. Dit verhoogde de druk voor twee derde van de respondenten. Naast de ongeveer 65 procent die overweegt zijn/haar baan op te zeggen moedigt een flink deel de partner aan dit te doen. Dit onderstreept de noodzaak voor bedrijven om hun beleid te heroverwegen en meer flexibele werkopties aan te bieden. Ook de steun van nieuwe technologie kan helpen, al zien leidinggevenden daar ook niet altijd het nut van in.

Slechts 28 procent van de ouders is volledig tevreden met de huidige kinderopvangregelingen, terwijl de rest aangeeft dat er ruimte is voor verbetering of zelfs een grote verandering nodig is. Bijna twee derde (68 procent) van de ouders kreeg negatieve feedback op het werk toen ze onvoorziene vrije dagen wilden opnemen bij ziekte van een kind of sluiting van de kinderopvang.

“Remote werken is na salaris de belangrijkste factor voor het kiezen van een bepaalde baan. Toch blijven veel bedrijven achter bij het faciliteren hiervan, vooral voor werkende ouders”, aldus Job van der Voort, CEO en medeoprichter van Remote. “Dit leidt niet alleen tot een onevenwichtige werk-privébalans, maar maakt het ook moeilijker voor bedrijven om talent aan te trekken en te behouden. Bedrijven die niet inspelen op de behoefte aan flexibiliteit lopen het risico dat hun beste werknemers overstappen naar de concurrent die dit wel biedt.”

Het belang van flexibiliteit voor bedrijven

Flexibiliteit op de werkvloer is niet alleen gunstig voor werknemers, maar ook voor bedrijven zelf. Het kan leiden tot een grotere talentenpool, verbeterde productiviteit en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten. Uit een vorige enquête van Remote blijkt dat 72 procent van de bedrijven die een internationaal remote werkmodel hebben geïmplementeerd, een stijging ziet van de productiviteit.

Lees ook: