Duurzaamheid steeds bepalender factor bij IT management 

Duurzaamheid steeds bepalender factor bij IT management 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de IT sector. De overgang naar de cloud en bijvoorbeeld SaaS-diensten kwam in een stroomversnelling als gevolg van de uitbraak van coronapandemie. Steeds meer werkgevers besloten hybride te gaan werken, met alle gevolgen van dien voor het interne IT-landschap. Bij het inrichten en verder optimaliseren van dit landschap speelt duurzaamheid een steeds bepalender rol. Zo kiezen organisaties heel bewust voor het uitschakelen van virtuele machines buiten werktijd. Het helpt hen niet alleen geld te besparen, maar draagt daarnaast bij aan een beter milieu. Ook bij de aankoop van nieuwe hardware speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Van bijvoorbeeld een Asus-laptop is bekend dat deze een lange levensduur heeft. Op welke manier zet jouw organisatie momenteel al in op het verduurzamen van het IT-landschap? In dit artikel lees je er meer over. 

Cloud biedt tal van voordelen op het gebied van duurzaamheid 

Inzetten op een duurzame manier van werken is met de komst van de verschillende cloud-omgevingen makkelijker geworden. Het voorbeeld dat in de inleiding werd aangehaald is slechts een van de opties om duurzamer te opereren als organisatie. Denk ook aan de eenvoud van het op- en afschalen van beschikbare machines in deze cloud-omgeving. 

Zorg voor een periodieke scan van het landschap 

Om het maximale uit deze mogelijkheden te kunnen halen, is het belangrijk om periodiek scans uit te voeren op het landschap. Waar liggen kansen om de cloud-omgeving iets af te schalen? Hoe kun je medewerkers nog beter van dienst zijn, door de capaciteit van een virtuele machine iets te verhogen? Enzovoorts. Tegenwoordig bestaat er veel tooling, die je helpt bij het uitvoeren van dergelijke scans en audits. 

Duurzame relatie met leveranciers van SaaS-toepassingen 

De overgang van on-premise draaiende applicaties naar SaaS-toepassingen heeft niet alleen bijgedragen aan het hybride werken bij veel organisaties. Ook veranderde dit de relatie tussen een afnemer en leverancier. Een van de voordelen van de keuze voor SaaS-oplossingen is de eenvoud van het verhuizen naar een andere marktpartij. Vaak worden mogelijkheden geboden om de data binnen zo’n applicatie mee te nemen bij een verhuizing. Het maakt dat het voor leveranciers van deze SaaS-diensten van groot belang is, in te zetten op de relatie met afnemers. Ook omdat een leverancier baat heeft bij het verkopen van zo veel mogelijk licenties. Als afnemer kun je hier op inspelen door bijvoorbeeld de wensen rond nieuwe functies binnen de SaaS-tool te delen. 

Lees ook: