Bodycams als onderdeel van een veiligere stad

Veiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda staat in relatie tot de leefbaarheid van een stad. Als inwoner van een stad wil je je natuurlijk veilig voelen op straat. Er zijn verschillende oplossingen die kunnen bijdragen aan een veiligere, beschermde omgeving. Denk aan meer blauw op straat of beter cameratoezicht. In de zoektocht naar een zo veilig mogelijke omgeving, worden steeds meer hulpdiensten en handhavers met bodycams uitgerust.

Vastleggen van bewijs

Het terugdringen van criminaliteit is uiteraard een belangrijke doelstelling voor ieder overheidsorgaan. Van relatief kleine criminaliteit zoals vandalisme en asociaal gedrag tot de meer ernstige misdrijven zoals diefstal en fysiek geweld. Videobewaking speelt een belangrijke rol bij zowel het afschrikken van criminaliteit als bij het ondersteunen van het onderzoek. Het toenemende gebruik van bodycams door handhavers versterkt beide elementen.

Het vastleggen van bewijs voor onderzoek na een incident is dus een belangrijk voordeel van de bodycam. De beelden dienen niet alleen als bewijs tegen de verdachten, maar kunnen ook aantonen dat de handhaver zich gepast en volgens de officiële richtlijnen heeft gedragen. Bodycams nemen niet alleen de ervaringen van de drager van de camera op, maar helpen daarnaast ook bij het invullen van blinde vlekken die niet door traditionele bewakingscamera’s zijn waargenomen.

Beïnvloeden van gedrag

De aanwezigheid van bodycams kan het gedrag van zowel de burger als de drager beïnvloeden, wat niet alleen het aantal incidenten vermindert, maar ook effect kan hebben op het aantal klachten tegen bijvoorbeeld agenten. Beide factoren hebben uiteindelijk een positief effect op de leefbaarheid van een stad. In psychologisch opzicht hebben bodycams het voordeel dat ze het gevoel van veiligheid en zekerheid van de drager vergroten, waardoor de persoon in kwestie het werk met (meer) zelfvertrouwen kan uitvoeren.

Bovendien kunnen de beelden van de bodycams zeer handig zijn voor trainingen en evaluaties. Door gebruik te maken van ‘echt’ beeldmateriaal – zowel zien als horen hoe handhavings- of veiligheidspersoneel een bepaalde situatie aanpakt – wordt de theorie die in de klas wordt aangeleerd nog beter tot leven gebracht.

De volgende stap in handhaving en veiligheid

Helaas hebben handhavers in steden te maken met verbaal en fysiek geweld. Openbaar vervoersmedewerkers, hulpdiensten, gezondheidswerkers, BOA’s en vele anderen zijn regelmatig het doelwit van agressie en geweld. En hoewel het vaak voortkomt uit frustratie of stress bij de burger, is dit natuurlijk absoluut ongewenst gedrag.

Alleen al de aanwezigheid van een bodycam en de gedachte dat je als burger wordt gefilmd, kan een kalmerend effect hebben en ervoor zorgen dat de kans op escalatie van een incident afneemt. Zoals eerder benoemd, mag ook het gevoel van meer veiligheid en zekerheid voor de drager niet worden onderschat. Meer zelfvertrouwen leidt tot meer positieve interacties met het publiek. En ook hier kunnen de beelden van de bodycams een belangrijke aanvulling zijn voor trainingen.

Bodycams kunnen op een brede manier in de samenleving worden ingezet om de veiligheid – en dus ook leefbaarheid – van een stad te verbeteren, al is er nog een lange weg te gaan. Het is dan ook goed om te zien dat steeds meer steden in Nederland en België bodycams in verschillende situaties uitproberen en willen gaan inzetten.

Door Epko van Nisselrooij, Business Development Manager Smart Cities bij Axis Communications

Gerelateerde berichten...

X