Cloud platform optimaliseert technische gegevens

simus connect, het nieuwe cloud-platform voor de optimalisatie van engineering-gegevens, is nu ook beschikbaar voor middelgrote productiebedrijven. Het platform biedt drie diensten 24/7 aan, over locaties heen en zonder investeringen in hardware en software: 1) de automatische geometrische classificatie van 3D-modellen, 2) optimale werkvoorbereiding door afgeleide werkplangeneratie en 3) ondersteuning bij kostenbewust ontwerpen.

Uitgaande van 3D CAD-modellen in de gangbare fabrikantspecifieke of neutrale formaten kunnen productontwikkeling en -productie, werkvoorbereiding en inkoop met de clouddienst fabricagegegevens optimaliseren en verrijken om ze in continue processen met hun eigen IT-omgeving te gebruiken. Met simus connect verbeteren zij de structuur en vindbaarheid van hun CAD-gegevens, componenten en assemblages.

Structuur CAD-modellen

De software analyseert 3D CAD-modellen in een gepatenteerd proces op basis van geometrie, onafhankelijk van de modelleer-methodologie, en classificeert ze volledig automatisch. Zonder tussenkomst van een ontwerper berekent de software bovendien een ‘geometrische vingerafdruk’ voor elk CAD-model. Hierdoor kan snel worden gezocht naar soortgelijke componenten en geometrische elementen op basis van de oorspronkelijke geometrie. Evenzo vult het programma de klasse-specifieke kenmerkenlijsten met de vastgestelde waarden en creëert 2D- en 3D-voorbeeldbestanden ter illustratie. Op die manier worden de bestaande ontwerpmodellen vaker hergebruikt en worden de componenten dus quasi-gestandaardiseerd.

Optimale werkvoorbereiding

Er is van oudsher een grote behoefte aan coördinatie tussen productontwikkeling en productie. Maar de technische gegevens van de onderdelen enerzijds en anderzijds de informatie over fabricageprocessen, bezettingsgraad, machine-uurtarieven, materiaalkosten en afwerkingsinspanning, worden in afzonderlijke IT-systemen bijgehouden. simus connect leidt automatisch de werkvolgorde van het fabricageproces uit het CAD-model af. Opgeslagen kostenparameters bieden een snelle manier van voorcalculatie, waardoor offertes sneller kunnen worden opgesteld. Als u besluit extern in te kopen, verkeert de inkoopafdeling dankzij de vooraf berekende kosten in een betere onderhandelingspositie. Vroegtijdige kennis van product- en productiekosten ondersteunt make-or-buy-beslissingen en helpt de productiekosten te beperken.

Kostenbewuste ontwikkeling

Hoewel tot 80 procent van de fabricagekosten al tijdens de productontwikkeling wordt bepaald, tasten ontwikkelaars in veel bedrijven in het duister over de vervolgkosten van hun projecten. Met simus connect kunnen ontwerpers de verwachte fabricagekosten van hun componenten en samenstellingen direct vanuit de gebruikersbegeleiding van hun 3D CAD-systeem automatisch berekenen en de berekeningsresultaten laten weergeven. Zonder wijzigingen aan het CAD-model kunnen ook de kosten voor verschillende toleranties, materialen of oppervlaktebehandelingen worden bepaald. De kostenveroorzakers worden opgespoord en met één druk op de knop in kleur weergegeven. Op die manier kunnen kostenveroorzakers in componenten en assemblages reeds tijdens de ontwikkelingsfase worden geïdentificeerd, zodat men doeltreffende tegenmaatregelen kan nemen.

Nog nooit was het voor middelgrote productiebedrijven zo eenvoudig om orde te scheppen in hun productontwikkelingsgegevens als met simus connect.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X