Continuous Delivery: uitkomst voor banken?

De kredietcrisis en opkomende technologieën stellen banken voor nieuwe uitdagingen. Enerzijds lopen de inkomsten terug, doordat er minder spaarders zijn, persoonlijke
schulden oplopen en er iedere dag weer honderden faillissementen bijkomen. Door de opkomst van internet zijn er nieuwe concurrenten die specifieke diensten aanbieden en zo inkomsten wegnemen. Anderzijds zijn er steeds meer technologieën die bijvoorbeeld online en mobiel bankieren mogelijk maken, wat de banken juist kansen biedt.

Banken die zich willen onderscheiden in de markt zullen zich meer moeten richten op de dienstverlening en hierbij nieuwe technologieën optimaal benutten. Dat is precies waar continuous delivery uitkomst biedt.

Grotere slagkracht
Om slagkracht te realiseren, kunnen financiële instellingen het beste overgaan op continuous delivery. Deze methode is erop gericht om nieuwe ideeën zo snel en efficiënt mogelijk in productie te krijgen. Ontwikkelen wordt een iteratief proces waarbij continu kleine stukken functionaliteit automatisch worden uitgerold. Doordat functionaliteit vaker en sneller kan worden opgeleverd, kun je beter op de behoeften van klanten inspelen. Het automatische
testen zorgt er bovendien voor dat het team eerder inzicht krijgt in de kwaliteit van applicaties. Ontwikkelteams krijgen ook sneller feedback op software van eindgebruikers.
Hierdoor worden fouten in een vroeger stadium opgelost en verbeteringen eenvoudiger toegevoegd. Dit komt de dienstverlening naar de klant toe direct ten goede.

De rol van IT
Wat de producten betreft lijken banken veel op elkaar. Het onderscheidend vermogen zit met name in de dienstverlening. Hier valt voor financiële organisaties nog genoeg te winnen. Klanttevredenheid wordt voor meer dan 50 procent bepaald door de mate van service die klanten ervaren. Deze service wordt grotendeels gedreven door proceskwaliteit en daarmee is IT een van de meest bepalende factoren in de strategie van een bank. Het is daarom belangrijk voor financiële organisaties om kritisch te kijken naar hun ontwikkelmethodes en na te gaan of de huidige situatie tot it-oplossingen leidt met optimale functionaliteit voor de eindgebruiker.
M1311.p16.shutterstock102237178.gekleurdepijlen

Flexibel, efficiënter en sneller kwaliteitssoftware ontwikkelen
Continuous delivery zorgt kortgezegd voor het aanpakken van de gehele levenscyclus van software – van analyse, ontwerp en cyclisch opleveren naar test, deployment en feedback – in één end-to-end-werkwijze. De verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus wordt ondergebracht in gezamenlijke teams en onderscheid tussen ontwikkelen en beheer vervaagt hierbij. Alle fasen van de levenscyclus worden verregaand geautomatiseerd met bewezen, standaard tooling die in de markt beschikbaar is. De invoering van continuous delivery zal leiden tot het vergroten van de kwaliteit van IT en het reduceren van de kosten die gemoeid zijn met IT.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X