Cryptshare: betrouwbare partner in uitwisseling van medische gegevens

Veilige, snelle en gemakkelijke uitwisseling van patiënt- en medische gegevens

Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, bedrijfsartsen, zorginstellingen en andere medische instellingen werken dagelijks met gevoelige informatie over patiënten. Informatie met betrekking tot gezondheid is kwetsbaar en heeft bescherming nodig.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming controleert de verwerking van persoonsgegevens van EU-burgers en beschermt met name de ‘verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens’ waar onder meer ‘gegevens met betrekking tot de gezondheid’ onder vallen In Nederland.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet op de Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) van kracht. Daarin speelt veilige ad-hoc e-mailcommunicatie conform de NTA-7516 norm een cruciale rol.

Toenemende uitdaging

Vanuit de huidige wet- en regelgeving dienen medische instellingen maatregelen te nemen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. In tijden van digitalisering is de gegevensbescherming een toenemende uitdaging voor alle zorgprofessionals.

Hoe zorgen ziekenhuizen, medische praktijken en andere medische voorzieningen ervoor dat medische informatie en digitale patiëntendossiers met gevoelige gegevens veilig en conform de regelgeving beschikbaar worden gesteld? En hoe kan het veilig, snel en gemakkelijk worden gemaakt? Het antwoord is: Cryptshare.

Grote bestanden veilig en snel uitwisselen

Röntgenfoto’s, CT-scans, laboratoriumresultaten en patiëntendossiers bijvoorbeeld worden dagelijks uitgewisseld binnen een instelling en met andere zorginstellingen en -aanbieders. Een absolute voorwaarde is dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan. De uitdaging is om de overwegend grote bestanden veilig op verschillende locaties te beheren en via verschillende apparaten over te dragen.

Echter bij de verzending van grote hoeveelheden gegevens wordt al snel de groottelimiet bereikt. Veilige oplossingen zoals S/MIME of PGP zijn te ingewikkeld om te hanteren en werken bovendien ook met groottelimieten. Daarnaast zijn ze duur en kan niet iedereen via e-mail worden aangeschreven.

Al deze beperkingen en problemen zijn er niet met Cryptshare. Natuurlijk zijn er andere snelle en kosteneffectieve manier om grote datavolumes te delen, zoals via FTP-servers en cloud-oplossingen als Dropbox. Deze voldoen echter niet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Toch komt het nog voor dat medische instellingen deze minder veilige transferopties gebruiken, vaak vanwege het ontbreken van een andere praktische optie. Dit wordt ‘shadow IT’ genoemd.

Medische instellingen zijn echter verantwoordelijk om hun personeel de juiste faciliteiten te bieden, zodat zij de aan hen toevertrouwde gegevens op een echt verantwoorde manier kunnen verwerken. Met Cryptshare kunnen alle gegevens, ongeacht de grootte, volledig ad-hoc en zonder meer veilig uitgewisseld worden en door iedereen ontvangen.

Cryptshare in bullets

● Medische gegevens van patiënten kunnen eenvoudig en veilig worden uitgewisseld. Denk aan basisgegevens, laboratoriumresultaten, doktersrapporten, röntgenfoto’s, 3D-scans, CT-scans enzovoort.
● Een second opinion van een collega over een diagnose op basis van CT-scans en röntgenfoto’s, snel ontvangen, ook via (video) smartphone.
● Overdracht laboratoriumresultaten ad-hoc met volgsysteem (audit trail).
● Kopieën van röntgenfoto’s naar patiënten sturen, die zij zonder speciale software kunnen bekijken.
● Eenvoudige uitwisseling van alle soorten documenten en formulieren met zorgverzekeraars en -adviseurs.
● Cryptshare is er voor MS Outlook en IBM Notes, of als een toepassing op de webinterface.
Kortom, ongeacht hoe de Cryptshare software wordt gebruikt, de communicatie is altijd versleuteld en veilig en voor iedereen te ontvangen.

Meer informatie:

– 026 – 8200322
www.cryptshare.com
– 7-9 april: bezoek onze stand op ‘Zorg en ICT 2020’ in Jaarbeurs Utrecht

Gerelateerde berichten...

X