De open cultuur van IFS

Tijdens de IFS klantendag, eind juni, spraken we met Antony Bourne. De VP Global Industry Solutions van IFS schetste de open cultuur van IFS en de aangenaam korte lijnen met de klanten.

IFS levert haar diensten op en rondom het gebied van bedrijfssoftware aan elf industrieën. Voor elk van deze industrieën rapporteert een ‘Global Industry Director’ aan Bourne. “Zij weten als geen ander wat de trends zijn in hun specifieke industriesector en wat de klanten willen of nodig hebben”, vertelt de VP. “De meesten van hen hebben ook een achtergrond in die industrie. Vanuit hun expertise en brede kennis – allen werken nu al tien jaar of langer voor IFS – vertegenwoordigen zij onze ‘thought leadership’. Tevens bewijzen zij, dag in dag uit, dat IFS betrokken is bij haar klant. Dit wordt overtuigend onderbouwd door een goed en solide product met functionaliteit die perfect aansluit bij hun tak van sport. Je zou kunnen zeggen dat wij zelf industrie experts zijn.”

 

Open deur

IFS stimuleert haar klanten actief om onderling contact te hebben met elkaar. “We hanteren een open-deur-beleid”, vertelt Bourne. “Regelmatig ga ik, of een van mijn Industry Directors, op bezoek bij klanten waarbij ik onze visie deel over hoe wij aankijken tegen de toekomst van hun specifieke industrie. Ik stel dan ook vragen over wat hen wakker houdt, welke technologieën zouden kunnen helpen, of hoe ze hun budgetten de komende jaren gaan verdelen. Het zijn gesprekken met een wederzijdse, oprechte interesse. Wij zijn zo vertrouwd met onze klanten en hun business, dat ik precies kan aangeven welke klant een bepaalde ontwikkeling in onze applicatie heeft geïnitieerd.”

 

Het voortouw

Bourne legt uit dat sommige klanten met betrekking tot een ontwikkeling als de cloud niet zomaar de overstap kunnen maken. “Farmaciebedrijven hebben bijvoorbeeld te maken met certificering-issues en in andere sectoren werken compliancy-regels vertragend in dat opzicht. Dus, anders dan sommige ERP-concurrenten die hun klanten tot een overstap dwingen, bieden wij hen een hybride model aan of een vorm die het beste past bij hun business.”

In de wisselwerking tussen IFS en haar klanten, neemt de ERP-specialist het voortouw op het gebied van nieuwe technologieën. Na jarenlang onderzoek naar de mogelijkheden van IoT, lanceerde het bedrijf vorig jaar hun IoT-connector. Momenteel wordt, onder veel meer, AI of blockchain-technologie onderzocht, op mogelijkheden voor verbeteringen. “Met name dat laatste is nog in een pril stadium”, benadrukt Bourne. “We detecteren een trend en onderzoeken of dat tot een zinvolle toepassing kan leiden. Pas nadat diverse PoC’s en ‘early adopters’ ons van het nut en de kwaliteit hebben verzekerd, komen we ermee naar buiten.”

De open cultuur van IFS wordt nog eens onderstreept door hun connecties met 80 universiteiten over de hele wereld. “Zoals gezegd onderhouden wij graag dialogen vanuit een wederzijdse interesse. Die Zweedse mentaliteit, die oprechte vriendelijkheid, zit in het DNA van IFS. In het verleden werkte ik voor een Amerikaans bedrijf, en ik kan je verzekeren: daar ging het er hééél anders aan toe.”

 

X