De veranderende rol van CIO in de zorg

Minder beheerinspanning, meer tijd voor de zorgprofessional  

Het in de lucht houden van de systemen en het vinden van nieuwe manieren om efficiency te vergroten was vroeger de prioriteit van de CIO. Echter, de tijden zijn veranderd. De CIO moet tegenwoordig de zorgprofessional centraal stellen die een grotere productiviteit vereist met een hogere efficiëntie. Het strategische belang van het vroegtijdig maken van de juiste systeemkeuzes staat nu centraal. We bespreken hier drie technologische trends die daarbij een grote rol spelen.

Een goed voorbeeld van de veranderde rol van ICT is de gang van zaken bij migraties van Picture Archiving and Communication Systems (PACS). Deze migraties worden uitgevoerd voor het ontsluiten van beeldinformatie naar regiosystemen of naar een vervangend archief. De huidige PACS-systemen zijn in tegenstelling tot andere it-systemen in de zorg al langere tijd gestandaardiseerd. Historisch hebben de leveranciers naast de DICOM standaard hun eigen technologie toegepast om de performance en het functioneel gebruik van het PACS te optimaliseren. Dit heeft echter negatieve invloed gehad op de interoperabiliteit, met als gevolg de bekende vendor lock-in.

De pogingen om daaraan te ontsnappen hebben geleid tot een groeiend populariteit van de VNA-technologie (Vendor Neutral Archive), Echter, een migratie van data met behulp van deze technologie vergt een grote inspanning van de ict organisatie en de betrokken leveranciers.

2xHands_v02.online

Gefaseerde VNA aanpak zonder migratie

Om te grote inspanningen te voorkomen en de gevolgen voor de gebruikers te beperken doen organisaties er verstandig aan te kiezen voor een gefaseerde strategie voor hun datamigratie.

Ook is het verstandig de DICOM jpeg 2000-codering toe te passen. Dit is inmiddels de gouden standaard voor losless compressie. Deze standaard is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO), de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU-T). De JPEG 2000-standaard is officieel geregistreerd als ISO/IEC 15444-1/ITU-T Rec. T.800. Wij hebben deze standaard geïmplementeerd in het huidige PACS. Hiermee wordt een complex en langdurig migratietraject voorkomen. Kortom, Sectra PACS is VNA “ready” en er kunnen beelden, documenten en informatie opgepakt worden door ieder aangesloten systeem op basis van standaarden. Bijkomend voordeel is dat de gebruikers streaming technologie kunnen toepassen (Direct Archive Access) voor het ophalen van beeldinformatie uit het archief. De grote winst hierbij is dat er geen DICOM Query en Retrieve mechanisme nodig is, zoals bij gangbare VNA oplossingen. Dit zal tot uiting komen in een flinke performance toename. Duidelijk een technologische oplossing die de CIO minder beheerinspanning en tussenkomst van ICT zal opleveren en tegelijkertijd veel klantwaarde en efficiëntie oplevert.

 

De private cloud

De private cloud is een tweede technologische ontwikkeling binnen dit kader. Een niet meer te stoppen trend. Hij dwingt CIO’s hun strategische koers te wijzigen.

De CIO moet nu anticiperen en zorgdragen voor de juiste infrastructuur om de vereiste 24×7 toegang tot de patiëntinformatie veilig aan te kunnen bieden. Het gelijktijdig ondersteunen van data op locatie en data in de private cloud is nog een flinke opgave. Dit vergt een gefaseerde aanpak, waarbij migraties geen impact mogen hebben op de eindgebruikers.

Het onderbrengen van patiëntgegevens in een private cloud maakt dat de organisatie veel eenvoudiger nieuwe applicaties beschikbaar kan stellen aan mobiel personeel en aan telewerkers. De cloud biedt 24×7 toegang aan specialisten, werknemers en in de nabije toekomst ook aan de patiënt zelf, die meer en meer de regie zal nemen.

Sectra ontwikkelt haar technologie op het open source platform OpenStack. Veel innovaties komen voort uit de samenwerking binnen open source communities. Dit is een fundamentele keuze waarmee we het verschil maken en volledig in lijn zijn met onze klantbeloften en toekomstbestendigheid.

Uit zakelijk perspectief is het ook veel transparanter om in plaats van de aanschaf van traditionele softwarelicenties een aantrekkelijk state-of-the-art abonnement te betalen op basis van feitelijk gebruik, waaronder bijvoorbeeld VNA. De private cloud ontzorgt de ict-afdeling en geeft ruimte voor ondersteuning aan de zorgklant.

 

De EPD-trajecten

Een derde forse inspanning en extra beheerslast die de CIO eens proactief onder de loep moet nemen wordt gevormd door de EPD-trajecten.

Waar consolidatie van systemen efficiëntie als doelstelling heeft wordt tegelijkertijd door enorme budgetoverschrijdingen de winst weer weggegeven. Big Bang implementaties met vijf miljoen niet begrote kosten zijn geen uitzondering meer. CIO`s en bestuurders hebben blijkbaar weinig keus. Moeten EPD-leveranciers nu ook PACS-beeldsystemen leveren? Dit is precies wat we volgens Gartner niet moeten doen. De reactieve CIO gaat de komende vijf jaar onvermijdelijk een innovatieve achterstand oplopen die hem veel extra beheerinspanning zal kosten. Daarentegen hoeft hij na een innovatieve best-of-breed PACS-integratie weinig extra inspanning meer te leveren en kan hij gegarandeerd rekenen op tevreden zorgprofessionals.

www.sectra.com

 

 

 

Gerelateerde berichten...

X