HR: “Digitaliseren doen we liever zonder IT”

Vooruit

Uit de veertiende editie van de HR Benchmark, jaarlijks onderzoek van IT-dienstverlener Visma | Raet, blijkt dat het (verder) digitaliseren van HR-processen een topprioriteit is voor het merendeel van de organisaties. Dat is uiteraard geen nieuw onderwerp, maar wel eentje die behoorlijk in ontwikkeling is. Er worden tools gebruikt voor diverse doeleinden: van het in kaart brengen van verzuim en het meten van motivatie tot en met employer branding en people analytics in het algemeen. En wanneer we het over digitalisering hebben, dan hebben we het over IT. Maar is dit wel zo vanzelfsprekend? Of werkt de HR-afdeling liever om de IT-afdeling heen en is er een wildgroei aan schaduw-IT?

Tevredenheid digitalisering HR-processen

Het digitaliseren van HR-processen is een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding op de toekomst. Dit aspect staat bij zowel bestuurders als HR op nummer 1 op de lijst met maatregelen die genomen worden ter voorbereiding op de toekomst. 55% van de bestuurders en 49% van de HR-professionals investeert nu al in het digitaliseren van processen.

De mate waarin processen gedigitaliseerd zijn, wordt beoordeeld met een voldoende (6,8). Over het algemeen zijn zowel werkgevers als werknemers tevreden met de digitalisering in hun organisatie op dit moment. Echter is het wel de wens om hier verder in te groeien. Zo geeft bijna de helft van de directie en HR-professionals (47%) aan dat het (verder) digitaliseren van processen voor personeelszaken van groot belang is.

Kleine rol weggelegd voor IT bij digitalisering HR

Het mag duidelijk zijn dat er een grote behoefte is aan het (verder) digitaliseren van de HR-processen en dat er rondom de al gedigitaliseerde processen nog het een en ander te verbeteren valt. Een mooie samenwerking tussen HR en IT zou je denken. Maar in hoeverre is de afdeling IT aangehaakt bij het digitaliseren van HR-processen?

De rol van IT in het proces van HR-digitalisering is aanzienlijk kleiner dan die van HR. De IT-afdeling wordt in 42% van de gevallen als belangrijke partner bij het digitaliseren van HR-processen binnen organisaties genoemd. 13% benoemt IT als eindverantwoordelijke in dit proces. De directie en HR-afdeling worden gezien als de meest verantwoordelijke partijen.

Hulp van IT zeer gewenst

Hoewel IT niet altijd (mede-)verantwoordelijk is bij de digitalisering van HR-processen, zouden werkgevers wel vaker hulp van deze afdeling willen hebben. 45% van de bestuurders en 36% van de HR-professionals erkent moeite te hebben voldoende ondersteuning te krijgen van de IT-afdeling in het proces van digitalisering. Het is noodzakelijk dat de HR-afdeling en IT meer samen moeten optrekken om verdere digitalisering mogelijk te maken.

Huidige HR-software wordt niet optimaal benut

Op het gebied van HR kan er veel gedigitaliseerd worden. Denk onder meer aan verzuimmanagement, medewerkerstevredenheid, recruitment en people analytics. Het overgrote deel van de organisaties maakt hier dan ook gebruik van. Maar HR-professionals zijn hier niet altijd even positief over. Zo blijkt tevens dat de digitale tools nog niet optimaal worden ingezet en voordeel opleveren. Veel HR-professionals weten niet wat een tooling allemaal voor hen kan betekenen. Ook hierbij is ondersteuning van IT zeer gewenst. Bovendien kan IT ervoor zorgen dat bestaande software optimaler wordt benut.

Verdere digitalisering is speelveld van HR en IT

Kortom, er wordt reeds geïnvesteerd in de digitalisering van HR-processen en voor een deel van de werkgevers het onderwerp zelfs topprioriteit. Hier en daar is echter nog voldoende ruimte voor verbetering. Het nut en de voordelen van de tools die al dan niet gebruikt worden, zijn nog niet altijd evident. De HR-afdeling en de afdeling IT zullen nog meer samen moeten optrekken om de tools succesvol in te zetten in de
organisatie.

Over Visma | Raet

Visma | Raet is marktleider in cloudoplossingen en daaraan gerelateerde services, met name op het gebied van HR-processen en salarisverwerking. Met een slimme combinatie van software én services helpt de HR-dienstverlener organisaties bij de inzet van de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment. Visma | Raet en haar strategische partners bieden een geïntegreerd platform dat de waardeketen van bedrijven en instellingen ondersteunt met relevante analytics en gebruikersbeheer. Gebruikers kunnen vanuit het Visma | Raet-platform op elk moment toegang krijgen tot de gewenste applicaties.

Visma | Raet is onderdeel van het Noorse Visma AS, marktleider in Scandinavië en behoort tot de top 10 van Europese business-softwarehuizen. De Visma-groep heeft meer dan 1 miljoen klanten, 11.000 medewerkers en een jaaromzet van 1.199 miljoen euro (EBITDA 297 miljoen euro) in 2018. Kijk voor meer informatie op: www.vismaraet.nl of bel +31(0)88 – 23 02 300.

Lees ook:
  • Burn-out: wat het is en hoe je jouw medewerker helpt dit te voorkomen
  • Blockchain minder populair bij finance professionals

Gerelateerde berichten...