Infrastructuur voor EPD of PACS een pijnpunt? Kies voor een ziekenhuis-IaaS

Met de verdergaande digitalisering van werkzaamheden en een groei van informatiegestuurd werken, is de informatievoorziening bepalender dan ooit voor de strategie en werkprocessen van organisaties. Hierdoor komt de nadruk van ICT steeds meer te liggen op de informatie en functionele inrichtingskant.

Daarnaast gaan de innovaties in zorg-ICT razendsnel. Levert uw ziekenhuis al betere en efficiëntere zorg, gebruikmakend van de nieuwe digitale mogelijkheden? Of zijn eHealth en de inzet van Artificial Intelligence (AI) nog randverschijnselen met weinig impact? Waarschijnlijk dat laatste. Want IT-afdelingen in ziekenhuizen kunnen het innovatietempo van de markt nauwelijks bijbenen. Ze worden enerzijds beperkt door keuzes uit het verleden, waardoor ze jarenlang vastzitten aan bepaalde platformen die de innovatiekracht beperken. En anderzijds door tijdgebrek. Daardoor blijven waardevolle kansen liggen om de zorg beter en verregaand te digitaliseren.

Besteed de backend uit

Ziekenhuizen kiezen er vaak voor de centrale infrastructuur on-premise te laten staan. De reden is dat het aansturen van de medische apparatuur vaak een on-site server nodig heeft. Daarnaast twijfelen bestuurders nog om hun kernapplicaties ‘buiten de deur’ te zetten. Toch zou de IT-afdeling van een ziekenhuis veel meer tijd kunnen besteden aan de businessuitdagingen en aansluiting vinden bij de medische disciplines om mee te denken over innovatie van zorg. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbesteden van de standaard werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan de IT-infrastructuur. Geef dat in handen van een specialist die precies weet welke infrastructuur nodig is om bijvoorbeeld een EPD, PACS en/of ieder andere medische applicatie te laten draaien. Een IT-specialist die dit kostentechnisch efficiënt doet, omdat hij dit voor meer ziekenhuizen doet. Eventueel kunnen zelfs resources gedeeld worden.

Medische applicaties in eigen beheer

Het afnemen van een IaaS infrastructuur bij een derde partij is een goede oplossing. Bij IaaS denken de meeste IT’ers direct aan Azure, AWS of Google. Een IaaS kan on-premise worden geplaatst, zodat koppelingen tussen applicaties geen problemen veroorzaken en de latency-eisen haalbaar zijn. Hiermee creëer je een infrastructuur die volledig is voorbereid op een EPD, PACS en/of andere medische applicatie. Een infrastructuur die de juiste performance en beveiliging biedt en daarnaast robuust genoeg is voor de toenemende groei van data. Want juist die aspecten vergen veel tijd van het ICT-personeel.

Door de infrazorgen weg te nemen, kan het eigen personeel zich focussen op de applicaties, de samenwerking tussen de applicaties en het optimaliseren van de processen. Dit om uiteindelijk de zorg te verbeteren. Een aspect waar rekening mee moet worden gehouden, is het inrichten van een strakke regievoering. Dit is noodzakelijk om snel oplossingen te realiseren waarbij samenwerken nodig is en meerdere infrastructuur specialisten bij betrokken zijn.

Op weg naar AI

Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van AI. Het beeldarchief van radiologie is een goudmijn die met AI gedolven zou kunnen worden. De eigen infrastructuur van het ziekenhuis voldoet vaak niet om dat goud te delven; het merendeel van de beelden staat in een storage-omgeving die niet geschikt is voor de performance-eisen van AI. Als de IT-afdeling meedenkt over dit soort innovatie, zijn ze voor zorgverleners van grotere waarde dan wanneer ze alleen maar een infrastructuur beheren.

Gezamenlijke disaster recovery

Een ander thema dat veel tijd en geld kost, is disaster recovery. Ieder ziekenhuis heeft een disaster recovery-plan, ongeacht of het tweede datacenter een cold, warm of hot site is. Waarom zou ieder ziekenhuis voor zijn EPD of PACS zijn eigen disaster recovery-oplossing onderhouden als je ook gezamenlijk van één centrale oplossing gebruik kunt maken? Op die manier kun je de kosten voor disaster recovery met een aantal ziekenhuizen delen, is het beheer centraal geregeld en besparen de ziekenhuizen tijd en daarmee veel geld.

Performancegevoelige applicaties

Je kunt in principe iedere zorgapplicatie op IaaS laten landen, maar het brengt vooral verlichting voor de eigen IT-afdeling bij applicaties die zware eisen stellen aan de onderliggende infrastructuur, zoals het EPD of PACS. Is de infrastructuur voor deze applicaties technisch niet helemaal up-to-date of net te krap bemeten, dan vertaalt zich dat immers onmiddellijk in een slechtere performance. Dit heeft direct impact op de werkzaamheden van de medisch specialisten en heeft effect op de zorgverlening.
Als u kiest voor IaaS is de vraag waar u de knip legt: beheert u het OS zelf of besteedt u dat ook uit? In het laatste geval kiest u dus eigenlijk voor PaaS: Platform-as-a-Service. Het kan allebei en hangt maar net af van de eigen ICT-strategie.

Denk mee over zorginnovatie

Wilt u dat uw IT-afdeling de tijd en ruimte krijgt om mee te denken met medisch specialisten over zorginnovatie? Zou u als ziekenhuis veel meer gebruik willen maken van eHealth, AI en andere innovaties? Zorg er dan voor dat het IT-personeel de focus kan leggen op de innovatie en zorgprocessen en minder tijd verspilt met het blussen van brandjes. Leg dan het beheer van de infrastructuur in handen van een specialist. Zo houdt u tijd over voor het werk dat écht belangrijk is.

Auteur: Marco Reitsma, Enterprise Architect Healthcare  bij i³ groep

Gerelateerde berichten...

X