PaaS: Eendimensionale ICT wordt driedimensionale dienstverlening

Steeds meer organisaties zien in dat ICT niet hun core business is – de ict-bedrijven uitgezonderd uiteraard. Het zelf moeten ontwerpen, innoveren en onderhouden van de eigen ICT, wordt steeds zwaarder. dus blijft de vraag actueel: hoe zorg ik ervoor dat ik een zo groot mogelijke toegevoegde waarde van ICT behoud, zonder er qua techniek en financiën nog afhankelijk van te zijn? Het antwoord is wellicht eenvoudiger dan menigeen zal vermoeden.

De ICT van de toekomst is gebaat bij een totaaloplossing met een focus op het platform. Dit maakt ICT als facilitaire dienst mogelijk. Met andere woorden: applicaties zijn altijd en overal voor ieder- een beschikbaar op ieder gewenst device. Inherente zaken zoals kosten en veiligheid zijn goed geregeld, zonder dat dit afbreuk doet aan de vrijheid, gebruikersgemak en toegankelijkheid. Dit klinkt  allemaal te mooi om waar te zijn, maar het is binnen handbereik met de CAMCUBE van Cam IT Solutions.

Eén centraal platform
De ontvanger van ict-diensten stelt zich steeds meer op als consument. Dit in combinatie met technologische ontwikkelingen zoals de cloud zorgen er mede voor dat ict-afdelingen de transitie doormaken naar dienstverlener op ict-gebied. In zekere zin worden ze een interne cloud provider. In plaats van dit versnipperd in te richten – hier een stukje IaaS (Infra- structure-as-a-Service), daar een brokje SaaS (Software-as-a-Service) enzovoort – valt er veel voor te zeggen om deze transitie aan te gaan met één centraal platform. Hiermee behoud je de flexibiliteit om te bepalen wat je uit handen geeft en wat niet en wat er in en buiten huis gebeurt. Cam IT Solutions biedt al geruime tijd de CAMCUBE aan – voor- namelijk binnen de zorg- en de publieke sector. Dit platform wordt aangeboden in de vorm van een private cloud. Dit kan ‘on-premise’ zijn geïmplementeerd (PoP, Platform on Premise), of als volwaardige cloud-versie (PaaS, Platform-as-a-

Service). In de PoP-versie koopt de klant de volledige infrastructuur – of deze is reeds aanwezig –, bij PaaS wordt dit gehuurd. De keuze tussen deze twee vormen hangt onder meer samen met de strategie van een organisatie en de huidige stand van zaken. De CAMCUBE kan wat dat aangaat in iedere bestaande situatie worden ingepast. Voor iedere situatie geldt: het platform is hetzelfde.

Driedimensionaal
Het Platform-as-a-Service van Cam IT Solutions is in te richten in iedere bestaande organisatie, in welke ontwikkelingsfase de ICT zich ook bevindt. Met dit gestandaardiseerde en uniforme platform is de afnemer technisch volledig ontzorgd. Twee keer per jaar rolt Cam IT Solutions een nieuwe release uit van de CAMCUBE en iedere afnemer – ongeacht of het PoP is of PaaS – heeft daarmee de beschikking over dezelfde facilitaire ict-diensten. Dit is tot in detail naar wens in te richten en af te stemmen op de specifieke ict-behoeften van de eindgebruikers. Hiertoe biedt het platform drie app-stores of delivery stores (zie verderop), die de klant zelf kan vormgeven. In deze driedimensionale etalage kan de gebruiker zijn keuzes maken. Alle applicaties – de reeds be-staande en die afkomstig zijn uit de cloud – worden via deze stores aangeboden. Als gebruiker kies je zelf hoe je beweegt in die driedimensionale ruimte. Deze app-stores zijn te benaderen vanaf de standaard desktop op de vaste werkplek, maar ook vanaf de laptop thuis, of de iPad onderweg. De facilitaire ict-diensten zijn dus onafhankelijk van apparaat en besturingssysteem af te nemen.

Drie delivery stores
Het is belangrijk om te benadrukken dat de keuze voor de CAMCUBE niet een rigoureuze breuk  betekent met de bestaande ICT. Bestaande applicaties worden voor 100 procent gegarandeerd  binnen de 1) desktop delivery store. Met dit verschil dat de vertrouwde Windows desktop nu beschik- baar is op iedere willekeurige plek waar internet beschikbaar is. In de 2) web delivery store vindt de echte consumerizationslag plaats. Hier zijn applicaties beschikbaar zoals webmail, een webdatabase en diverse intranetachtige applicaties met een web front-end. Deze ‘apps’ worden gebruikt op apparaten die niet onder het beheer vallen van de organisatie. Zodra informatie met een gevoelig karakter wordt gebruikt, moet de gebruiker zich wenden tot de 3) mobile delivery store. Hier worden applicaties en data aangeboden aan apparaten die niet per se onder het beheer van de it-afdeling vallen en die dus ook geen eigendom hoeven te zijn van de organisatie. Als ze van de gebruiker zelf zijn, spreken we van Bring Your Own. Wanneer het apparaat door het bedrijf wordt verstrekt, heet het Choose Your Own. In ruil voor een eenmalige registratie, waarbij de aanmelder zich akkoord verklaart met de gebruikersovereenkomst, krijgt iemand toegang tot de mobile delivery store. Dit onderscheid tussen de web en de mobile delivery store heeft alles te maken met security, authenticatie en beheer. De veiligheid, de beschikbaarheid en de prestaties worden gecontroleerd, doordat er op het betref- fende device vanuit die registratie een kleine foot- print wordt gemaakt. Deze drie delivery stores vormen een ecosysteem waarin bedrijfsomgevingen en de persoonlijke omgevingen samenkomen.

Pay-per-use
De genoemde transitie naar deze moderne vorm van ict-dienstverlening zal in de zorgmarkt – en dan in het bijzonder aan de Care-kant – de komende jaren actueel zijn. Daar is de consumerization en de roep om vrijheden nu al duidelijk een aanjager van deze ontwikkeling. De behoefte aan een platform, waarbij de organisatie zich nauwelijks meer druk hoeft te maken over infrastructurele zaken, groeit. Wanneer dat platform ook nog eens de bestaande, historische applicaties op een veilige manier integreert met het nieuwe, is de keuze snel gemaakt.

De CAMCUBE – die zich reeds ruimschoots heeft bewezen in de zorg- en publieke sector – wordt in de volwaardige PaaS-variant als een pay-per-use platform aangeboden. Er is dan geen initiële investering meer nodig, op de eenmalige transitiekosten na. Bovendien is de impact van de veranderingen erg laag, omdat het oude en vertrouwde behouden blijft. Het managed platform van Cam IT Solutions kan ook on-premise worden ingezet, al is er dan uiteraard geen sprake meer van pay-per-use. In beide vormen, PoP of PaaS, worden alle zekerheden geborgd van het maken van de transitie van een een- dimensionale ICT naar een driedimensionale ict-dienstverlening.

Willem Drijver

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X