De rol van HR bij ict-kennisontwikkeling

Synchroniseer de agenda met ICT

Op diverse gebieden delen HR en ICT dezelfde zorgen, waardoor ze elkaar doorgaans goed verstaan. Denk aan het gemeenschappelijk belang van adequate dataprivacy of aan het verbeteren van de productiviteit van medewerkers. Toch zijn er grotere zorgen.

ICT wordt steeds belangrijker in het handhaven van een goede concurrentiepositie. Directies houden nieuwkomers in hun markt argwanend in de gaten, voor het geval deze met hun digitale disruptie de boel compleet op zijn kop zetten. Om ook in de toekomst succesvol te zijn, is het van essentieel belang om de ict-kennis blijvend te ontwikkelen. De vraag is of HR en ICT wat dit aangaat ook elkaars zorgen delen. Of praten zij langs elkaar heen?

 

Aantrekkelijk

De afdelingen HR en ICT binnen een bedrijf dat zelf ict-diensten aanbiedt, zullen doordrongen zijn van het gemeenschappelijke belang van up-to-date ict-kennis. Als geen ander begrijpen zij dat niets sneller verandert dan technologie. Door het actief stimuleren van de kennisontwikkeling van ICT verhoog je niet alleen de concurrentiekracht, maar maak je de onderneming aantrekkelijker voor goede ict’ers. Door het aantrekken van toptalent versterkt een ict-dienstverlener zijn concurrentiepositie. Het valt te bezien of hr- en ict-managers buiten de ict-branche elkaar hierin ook zo goed begrijpen.

 

Opleidingsbudget

De ict-manager van bijvoorbeeld een overheidsinstelling zal het belang van excellente ict-kennisontwikkeling zonder meer begrijpen. Alleen zal het gesprek met de hr-manager om daar de benodigde budgetten voor vrij te krijgen ongetwijfeld moeizaam verlopen. HR buiten de ict-sector benadert opleidingen veelal generiek en zal minder snel geneigd zijn het zwaartepunt bij ICT te leggen. Vrijwel alle bedrijven (95%) maken budget vrij voor ict-kennisontwikkeling. Slechts een klein deel van hen (6%) meet de ROI daarvan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat opleidingsbudgetten vaak als kostenpost worden gezien. Die benadering helpt niet mee bij het zien van het grotere geheel. Door vooraf heldere KPI’s op te stellen, wordt de ROI van een investering in het verbeteren van de ict-kennis zichtbaar. En die ROI is het beste argument om de budgetten voor ict-opleidingen te verhogen.

 

De daad bij het woord

Gelukkig staat het maken van een inhaalslag op het gebied van ict-kennis steeds hoger op de agenda van de directie. De onderneming moet zich namelijk wapenen tegen disruptieve nieuwkomers, of, beter nog, het bedrijf kan zelf de markt op zijn kop zetten. Het is uitermate belangrijk dat HR en ICT dezelfde taal spreken om deze kennisontwikkeling tot stand te brengen. Bedenk daarbij dat dit gezien de huidige ict-ontwikkelingen echte noodzaak is. Slechts een klein deel (7%) van de bedrijven die zeggen dat ze aan continue kennisontwikkeling doen, faciliteert dit ook daadwerkelijk. Wij adviseren u: voeg de daad bij het woord. Continue en hoogwaardige kennisontwikkeling van ICT is voor iedere organisatie een must. Met onze kennis en expertise kunnen wij zowel op directie, hr- als it-niveau een groot aantal aanbevelingen doen die bewezen resultaten opleveren.

 

Gerelateerde berichten...

X