Thinking Portfolio: adequate projectondersteuning

gemeente stadhuis

De gemeente Ede kiest ervoor om de komende jaren prioriteit te geven aan vier ontwikkelingen. Dit zijn FoodValley, Kenniscampus Ede, Veluwse Poort en Levendig centrum. Om haar ambities te realiseren heeft Ede behoefte aan een volledig en helder overzicht van projecten en portfolio’s op het domein van de informatievoorziening, een actueel inzicht in de capaciteit en de projectvoortgang. De software Thinking Portfolio maakt dit mogelijk.

 

In Ede wonen ruim 100.000 mensen. De stad heeft een levendig centrum waar altijd wat te doen is voor jong en oud. De groene kwaliteit van de Veluwe dringt door tot in de stad. Ede versterkt haar aantrekkingskracht door te investeren in cultuur, kennis en het centrum. De inbreng, de creativiteit en de energie van de Edense inwoners en ondernemers is daarbij van groot belang.

 

Professionalisering

Vanwege de mooie maar stevige ambities van de stad is er een toenemende behoefte aan centrale registratie. Daarnaast is het belangrijk dat er gemakkelijke toegankelijkheid is tot informatie, waardoor de overheadkosten voor investeringen omlaag kunnen. Dit alles moet in lijn zijn met de professionalisering van de organisatie en de concernsturing op de bedrijfsvoering. Ede wil gerichte keuzes kunnen maken voor projecten die objectief gezien het meeste bijdragen aan FoodValley, Kenniscampus Ede, Veluwse Poort en Levendig centrum.

 

Ondersteuning basissysteem

Ter ondersteuning van het Basissysteem Registratie Projecten heeft Ede om een aantal redenen gekozen voor de applicatie Thinking Portfolio. Zo legt dit systeem de basisinformatie op een eenvoudige manier vast. Het sluit uitstekend aan op het proces van projectmanagement en de financiële projectkaders. Thinking Portfolio biedt – in de vorm van dashboards en rapportages – adequate ondersteuning van de besluitvorming op de niveaus van het project en de portfolio niveau. Het is een bewezen en veilige SaaS-oplossing. De implementatie verloopt snel en volgens de principes van agile. Administratieve handelingen zijn tot een minimum beperkt, en – niet onbelangrijk – het systeem is eenvoudig in het gebruik.
Thinking Portfolio biedt een welkome ondersteuning van de professionalisering en concernsturing op de bedrijfsvoering. Het levert de stad betere inzichten in onder meer de projectvoortgang, de kosten, de risico’s, de capaciteit en bijdrage aan organisaties en doelstellingen. Tot slot resulteert het werken met dit systeem in meer efficiëntie en betere ondersteuning van objectieve besluitvorming in het portfolioproces.

 

Waarom PMO Institute?

Het systeem is geleverd en geïmplementeerd door PMO Institute. Anton Grootendorst, Portfoliomanager gemeente Ede vertelt dat de keuze op PMO Institute is gevallen, vanwege haar brede kennis op het gebied van project- en portfoliomanagement. “De tool Thinking Portfolio is in korte tijd ingericht en bedrijfsklaar gemaakt. Samen met PMO Institute zijn in een aantal workshops de requirements opgesteld. Ede heeft hierbij gekozen voor een lean-and-mean inrichting, zodat de instap voor gebruik van de tool zo laagdrempelig mogelijk is. Gaandeweg voeren we aan de hand van gebruikservaringen aanpassingen door. De aanpassingen die tot nu toe zijn doorgevoerd, werden snel door PMO Institute opgepakt en opgeleverd.”

 

 

2015027-Gemeente Ede-Park Reehorstpmoinstitute

Gerelateerde berichten...

X