Veilige digitale data-uitwisseling blijft een uitdaging

GLO Integration

Overheidsinstellingen bevinden zich in een tweestrijd. Aan de ene kant dienen ze te voldoen aan de veiligheidseisen en -standaarden. Aan de andere kant dienen ze ook te voldoen aan de steeds groter wordende behoefte van digitale dienstverlening: het snel realiseren van nieuwe digitale initiatieven, zoals zaakgericht werken of het realiseren van het digitaal loket. Maar hoe kan een overheidsinstelling ervoor zorgen dat zij wendbaar inspringt op deze nieuwe behoeften zonder de databeveiliging in gevaar te brengen? En hoe transformeert zij haar strategie om af te wenden van logge systemen? Het antwoord? De moderne API.

Burgerbetrokkenheid

Overheden maken steeds meer gebruik van technologie om beter te kunnen communiceren, faciliteren en processen te automatiseren. Denk aan zaaksystemen, big data of AI-technologieën. Nieuwe niveaus van gemak worden ontgrendeld door deze nieuwe technologieën en het landschap wordt steeds meer gevormd naar burgerbetrokkenheid. De noodzaak voor het aan elkaar verbinden van deze systemen heeft ertoe geleid dat het IT-integratie vraagstuk prominent op de agenda staat voor de komende jaren.

De tweestrijd

Digitale initiatieven bieden veel kansen voor de toekomst, zoals meer beschikbare digitale gegevens en de realisatie van het digitaal loket. Echter kunnen nieuwe initiatieven ook risico’s met zich meebrengen. Overheden moeten burgers beschermen tegen digitale kwetsbaarheden zoals datalekken, hacks en fraude. Dit heeft als gevolg dat IT-teams binnen overheden zich moeten bezighouden met zowel het behalen van de digitale doelstellingen, als voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de BIO, ISO en AVG-regelgeving.

Behoefte aan governance

Momenteel zien wij een wildgroei van koppelingen ontstaan, doordat op steeds meer decentrale plekken koppelingen worden ontwikkeld binnen de organisatie. Hiermee lopen zij het risico niet te voldoen aan de veiligheidseisen en is de omgeving weinig flexibel. Aangezien IT de snelheid van deze groei niet kan of wil beperken ten nadele van innovatie ontstaat een sterke behoefte aan governance. De huidige manier waarop governance meestal wordt uitgevoerd, leidt echter tot lange doorlooptijden en dubbel werk bij de realisatie. Veel manuren worden hierdoor verspild. Aangezien integratie alles raakt binnen de IT-organisatie, is het waarborgen van de veiligheidsstandaarden binnen de koppelingen cruciaal.

De moderne API

In de afgelopen twintig jaar heeft GLO Integration vele overheidsinstellingen hiermee kunnen helpen. Samen met haar partners biedt zij de mogelijkheden om te accelereren in het realiseren van zowel veiligheidseisen als innovatieve behoeften. Door middel van moderne API’s worden mogelijkheden geboden voor custom en kant-en-klare policies, herbruikbaarheid, centralisatie van ontwikkeling en beheer en decentralisatie van data-ontsluiting.

Wij denken graag met u mee

Bent u geïnteresseerd in wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem contact met ons op via info@glo-integration.com of bel ons op 030 7600 456.

TIP: Schrijf u gratis in voor onze webinar serie GLO Talks en volg hoe organisaties zoals Rijkswaterstaat en het CAK op een veilige wijze nieuwe digitale initiatieven hebben gerealiseerd. Meer informatie? Bezoek www.glo-integration.com

Gerelateerde berichten...

X