Universiteit Utrecht wil af van numerus fixus Kunstmatige Intelligentie

De Universiteit Utrecht (UU) investeert de aankomende vier jaar ruim drie miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek rond kunstmatige intelligentie. De universiteit wil de capaciteit van de bacheloropleiding vergroten. Dat moet ook leiden tot afschaffing vind  de huidige numerus fixus.

De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie en de masteropleiding Artificial Intelligence hebben aan de Universiteit Utrecht de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De instroom in de bachelor was in 2018 ruim twee keer zo hoog als in 2015.

Vanwege de capaciteitsproblemen geldt voor de bachelor vanaf dit collegejaar een fixus van 150 studenten. Dat is volgens rector Henk Kummeling erg onwenselijk. Zeker voor een opleiding waar zo’n grote vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Intussen is AI wel een focusgebied van de Universiteit Utrecht. Verder is het potentieel een belangrijk element in de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research.

Ruim drie miljoen euro extra

De komende vier jaar trekt de universtieit zeker drie miljoen extra uit voor het aantrekken van meer medewerkers. Dit is een samenwerking van de faculteiten Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen, samen met het College van Bestuur. De helft van het geld gaat naar onderwijscapaciteit. De andere helft wordt besteed aan extra onderzoekstijd voor het personeel.

Dat laatste is vooral bedoeld om de medewerkers binnen boord te houden. Volgens Humnmeling is het belangrijk dat de universiteit, net als het bedrijfsleven een veel vraag is, een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Anderzijds past het ook perfect in het streven van de universiteit het onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie een extra impuls te geven. Kummeling: “Artificial Intelligence is een focusgebied van de Universiteit Utrecht en potentieel een belangrijk element in de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research.”

Human-centered Artificial Intelligence

Een van de belangrijkste onderdelen in het gezamenlijke onderzoek naar kunstmatige intelligentie bij de UU zal de aankomende jaren Human-Centered Artificial Intelligence zijn.

Dit onderzoek richt zich niet alleen op technische vernieuwingen van programmeren van intelligentie. Er is ook aandacht voor de sociale, ethische en menselijke kant van AI. Het gaat dan om een combinatie van computerwetenschappen, filosofie, taalkunde en psychologie.

 

Nederlandse AI Coalitie

Het initiatief van de universiteit staat niet op zich. Vorige week bleek dat het Kabinet samen met partijen uit het bedrijfsleven de Nederlandse AI Coalitie heeft opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van 65 partijen uit (semi)overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

De oprichting van de Coalitie staat niet op zich. Het valt samen met het Kabinetsplan om samen met het bedrijfsleven de komende zeven jaar twee miljard euro te steken in kunstmatige intelligentie (AI).

Dat staat in het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie. Dit rapport werd tegelijk met de oprichting van de Coalitie  gepresenteerd door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) .

Gerelateerde berichten...

X