“Verbreed discussie over datacentra”

datacentra

De Nederlandse overheid moet duidelijk aangeven waaraan onze digitale infrastructuur in de toekomst moet voldoen. Daarvoor pleit het Rathenau Instituut in het rapport Beter beslissen over datacentra. Op basis van onderzoek naar de besluitvorming over datacentra adviseert het instituut om de uitgangspunten die aan de grondslag van het Nederlandse energiebeleid liggen, ook te gaan gebruiken voor het beleid voor de hele digitale infrastructuur.

Nutsvoorziening

Een schone, betrouwbare, betaalbare, veilige en ruimtelijk inpasbare energievoorziening. Dat zijn de doelstellingen die de Nederlandse overheid heeft vastgesteld voor het energiebeleid. Die principes zou het kabinet volgens het Rathenau Instituut goed kunnen gebruiken voor het digitale-infrastructuurbeleid dat Nederland hard nodig heeft. Onze digitale infrastructuur is inmiddels zo belangrijk geworden voor de samenleving dat ze kenmerken heeft van een nutsvoorziening. Dat betekent dat publieke waarden leidend moeten zijn bij het maken van beleid.

Bekijk de hele digitale infrastructuur

Voor het rapport Beter beslissen over datacentra; de noodzaak van een breed publiek perspectief op de digitale infrastructuur, onderzocht het Rathenau Instituut welke politieke en maatschappelijke discussies er spelen over datacentra. En hoe de verschillende overheden daarop inspelen. Het instituut pleit ervoor om niet alleen te focussen op de grote centra die nu volop in de belangstelling staan. Maar om te kijken naar de hele infrastructuur die de digitalisering van onze samenleving mogelijk maakt. Daarbij gaat het ook om kabels, zendmasten, ontvangers, schakelaars en routers. Plus de functies die zij in samenhang vervullen.

Maatschappelijk debat

Wat we in Nederland willen met die digitale infrastructuur zou onderdeel moeten zijn van een maatschappelijk debat. Daaraan zouden niet alleen bestuurders en deskundigen moeten meedoen maar ook burgers. Om dat debat te voeden, is er volgens het Rathenau Instituut meer kennis nodig. Zo wijzen voorstanders van datacentra bijvoorbeeld vaak op de financieel-economische voordelen ervan. Dit, terwijl die niet onderbouwd worden door onafhankelijk onderzoek. De digitale samenleving is een van de vier grote thema’s waar het Rathenau Instituut onderzoek naar doet.

Gerelateerde berichten...

X