Versterkte aanpak statelijke dreigingen

Tweede Kamer Binnenhof Minister voor Digitalisering

Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid stuurde deze week namens acht bewindspersonen een versterkte aanpak van statelijke dreigingen naar de Tweede Kamer. Die dreiging neemt namelijk steeds verder toe, blijkt uit het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 (DBSA 2) . Dat rapport kwam eerder deze week van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Nederland heeft een open samenleving en een economie met veel hoogwaardige kennis. Maar het geopolitieke klimaat in de wereld is onmiskenbaar guurder en instabieler. Samenwerking met bepaalde staten levert kansen op, maar ook risico’s. Zo stellen statelijke actoren op steeds assertievere wijze eigen belangen centraal. Daarbij gebruiken ze diverse middelen die de welvaart, stabiliteit en openheid van onze samenleving bedoeld of onbewust kunnen aantasten.

Nationale veiligheid onder druk

De statelijke dreigingen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Van het verspreiden van desinformatie tot aan de inzet van (digitale) middelen voor spionage en sabotage. Dit heeft invloed op de nationale veiligheid. Het DBSA 2 gaat bijvoorbeeld in op een verhoogde dreiging van een agressiever Rusland dat meermaals nucleaire retoriek uitte.

China is steeds assertiever en wil de internationale rechtsorde in zijn voordeel veranderen. De Russische oorlog in Oekraïne laat in het bijzonder zien dat ons open en internationale karakter ons ook kwetsbaar kan maken. Daarnaast is de dreiging van ongewenste inmenging in diasporagemeenschappen onverminderd aanwezig.

Om deze dreiging het hoofd te bieden is er nu een nieuwe aanpak op basis van vier belangrijke accenten
  • Proactief optreden wanneer Nederlandse publieke belangen worden geschaad
  • Bevorderen en beschermen van de economische veiligheid, waaronder kennisveiligheid
  • Tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging
  • Beschermen van democratische processen en instituties

Nederland moet proactief optreden wanneer onze belangen worden geschaad. Met het Rijksbreed responskader wil de overheid in staat zijn snel terug te kunnen duwen tegen een kwaadwillende statelijke actor. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld door spionage verder strafbaar te stellen.

Het Kabinet wil ongewenste buitenlandse inmenging tegengaan door onder andere bewustzijn hierover te vergroten. De focus ligt daarbij ook op politieke ambtsdragers en medewerkers van overheden.

Extra inzet is nodig op ongewenste inmenging door China en andere landen en is er bijvoorbeeld de rijksbrede aanpak van desinformatie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...