Andere landen bedreigen Nederlandse veiligheid steeds meer

soldaten achter computer aan het werk. voormalig militairen krijgsmacht NAVO

Andere landen zoals Rusland en China bedreigen steeds meer en op verschillende manieren de Nederlandse veiligheid. Dit komt onder meer door ingrijpende internationale ontwikkelingen die voor instabiliteit zorgen, zoals de oorlog in Oekraïne. Wat Nederland betreft speelt onze hoge digitaliseringsgraad een rol.

Dit concluderen de hoofden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ze doen dat in het tweede gezamenlijke dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA 2).

De territoriale veiligheid van de EU, de NAVO en Nederland staat hierdoor volgens hen steeds meer onder druk. Daarnaast blijft inmenging van andere landen de sociale en politieke stabiliteit van Nederland bedreigen. Nederland krijgt steeds vaker te maken met dreigingen tegen de economische veiligheid. Die bestaat al langere tijd, maar groeide de afgelopen jaren.

Rechtsorde

Daarnaast staat de internationale rechtsorde in toenemende mate onder druk. Door onze geografische ligging en open kenniseconomie heeft Nederland een belangrijke strategische, fysieke en digitale positie in de wereld. Er lopen hier bijvoorbeeld ondergrondse fysieke leidingen voor energievoorziening en er ligt er een hoog ontwikkelde digitale infrastructuur waar virtuele snelwegen van over de hele wereld elkaar kruisen.

Nederlandse bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten beschikken over eigen hoogwaardige kennis en unieke know-how. Dat maakt Nederland een aantrekkelijk doelwit voor spionageactiviteiten. De Nederlandse veiligheid wordt dan ook op meerder manieren bedreigd.

Vitale processen

Pieter-Jaap Aalbersberg (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid): “Voor de economische veiligheid van Nederland zijn drie elementen van essentieel belang. De continuïteit van vitale processen, het verkleinen van risicovolle strategische afhankelijkheden, en voorkomen van de ongewenste overdracht van kennis en technologie. Vitale processen zijn kwetsbaar. Dat zagen we op andere plekken in Europa de afgelopen tijd. Deze dreiging moeten we niet onderschatten. Juist in deze tijd. Onze samenleving moet weerbaarder worden hiertegen, schokbestendig tegen aanvallen en verstoringen, dat is een opdracht voor iedereen. Dus burgers, bedrijven en de overheid.”

Erik Akerboom (Directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst): “We zien dat de dreiging vanuit statelijke actoren vaak juist gericht is op bedrijven. Ze stellen zich de vraag: wie beschikt over de beste technologie? En dan komen ze al snel uit bij hoogwaardige kennisbedrijven in Nederland. Met name kleinere bedrijven zijn kwetsbaar. Dus stel jezelf de vraag: Wat heb ik te beschermen? Of wie kan er bij mijn systemen. Want het is meer dan ooit van belang om de juiste balans te vinden tussen commerciële belangen en de noodzakelijke veiligheid.”

Generaal Jan Swillens (Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst): “Dat Nederland een belangrijk doelwit is, blijkt onder meer uit een onderzoek van de MIVD dat cyberspionnen van de Russische militaire inlichtingendienst GRU afgelopen jaar Nederlandse routers hebben gehackt van particulieren en van het midden- en kleinbedrijf. Zorgelijk omdat de GRU deze routers kan misbruiken om cyberaanvallen tegen Nederland of bondgenoten uit te voeren. Ook ontdekten we dat de GRU actief betrokken is bij de inkoop van technologie die bijvoorbeeld voor wapens kan worden gebruikt. De GRU zet daarbij dekmantelbedrijven in Nederland in om de sancties en handelsbeperkingen te omzeilen. Een hele goede nationale en internationale samenwerking is nodig tussen overheidsinstanties en publieke organisaties om deze dreigingen aan te pakken.’’

Economische veiligheid

De dreiging tegen de economische veiligheid bestaat uit drie delen. Ten eerste blijven vitale voorzieningen, zoals water, energie en banken, kwetsbaar voor sabotage door andere landen. Niet alleen sabotage is een risico maar ook, als gevolg van investeringen en overnames, ongewenste invloed van andere landen op deze cruciale voorzieningen.

Ten tweede is er sprake van een toename van misbruik van risicovolle strategische afhankelijkheden. De Europese afhankelijkheid van Russisch gas maakte dat recent heel duidelijk.

Tot slot zijn Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en wetenschappers op grote schaal doelwit van activiteiten om hoogwaardige technologie buit te maken. Nederland is een kenniseconomie en China vormt hierin de grootste dreiging voor de Nederlandse veiligheid op kennisgebied. Diefstal en het weglekken van kennis brengt het risico van ongewenst gebruik voor militaire doeleinden en oneerlijke concurrentie met zich mee.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...