Vrouwen kiezen vaker voor ICT-beroep

menstruatieklachten

Vrouwen kiezen steeds vaker voor een ICT-beroep. Wel is het zo dat de instroom van vrouwelijke ICT’ers jaar op jaar toeneemt, terwijl het aantal vrouwelijke ICT’ers achterblijft bij mannen.

De laatste cijfers van pr-eDICT tonen aan dat de sector verandert. Nu is 81,5% van de ICT’ers nog man. In 2020 nam de groei van het aantal vrouwelijke ICT’ers 6,5% toe terwijl de groei van het aantal mannelijke ICT’ers 1,7% bedraagt.

Functiekenmerken

De behoefte aan ICT-specialisten groeit. Daarbij neemt de vraag naar ICT-vaardigheden toe bij vrijwel alle functies. In totaal werken er 542.000 mensen als ICT’ers. Dit is 6% van de 9 miljoen werkenden in Nederland.

Van alle ICT’ers werkt ruim 70% buiten de traditionele IT-sector(en). Gevolg is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch waardoor een overstap naar andere beroepen in een andere sector eenvoudiger wordt. Digitalisering biedt dus kansen. Vrouwen lijken die kansen nu te grijpen, wat de diversiteit binnen de arbeidsmarkt ICT ten goede komt.

“Het is goed nieuws dat de instroom van vrouwelijke ICT’ers toeneemt,” zegt Lotte de Bruijn, ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT. “Maar om de kloof te dichten moet de groei de komende jaren nog verder versnellen. Dat zorgt voor een meer representatieve en inclusieve sector en is bovendien belangrijk om het dringende tekort aan ICT-talent op te lossen.”

Omscholing

De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), waar CA-ICT (het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT) partner van is, werkt aan een opschalingsplan rondom regionale initiatieven voor om- en bijscholing naar ICT-professionals. Een aantal daarvan richt zich ook specifiek op het inclusiever maken van de sector. Met 80 miljoen in vier jaar tijd moeten 36.000 extra mensen een opleiding krijgen. Het gaat dan over zowel om- als bijscholen. Bij het plan zijn in totaal 12.000 bedrijven betrokken.

Kerndoelstelling van CA-ICT is om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie. pr-eDICT is het expertisecentrum digitalisering en ICT van het CA-ICT, het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT.

Met pr-eDICT is er nu extra informatie rond de arbeidsmarkt ICT in brede zin. De instelling gebruikt informatie van het CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn. Het gaat hierbij om data over onderwijsinstroom en -uitstroom, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt voor ICT’ers en vacatures.

De cijfers zijn gebaseerd op definities en beroepen die passen bij de digitaliserende economie. Cijfers van UWV zijn weer gebaseerd op de door het CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen. Hierdoor komt het aantal ICT’ers in pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT’ers volgens het UWV.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...